Help mee tijdens de Zwarte Stern tellingen

Al vele 10-tallen jaren slapen er Zwarte Sterns op het Balgzand aan de westzijde van Wieringen. Nergens in Nederland kun je zoveel Zwarte Sterns tegelijk zijn als in deze regio. Tot 10 jaar geleden kwamen de aantallen op 10-duizenden uit, maar sinds de komst van Vogeleiland de Kreupel zijn de aantallen met slapende vogels op het Balgzand aanzienlijk gedaald. Toch gaat het jaarlijks nog om enkele 1000-den exemplaren die zich kunnen verplaatsen naar dit gebied. De aantallen hangen sterk samen met het weer, getijde en de goede foerageergebieden.

De tellingen vinden plaats wanneer de vogels richting de slaapplaats vliegen en voor de vogels die richting Balgzand vliegen worden deze tellingen uitgevoerd bij Vatrop. Er vindt coördinatie plaats tussen de telgroepen op de Kreupel en die op Wieringen, zodat de aantallen zoveel mogelijk op dezelfde avond worden geteld.

Vooralsnog zijn de vaste teldata voor 2015 als volgt: 31 juli, 7 augustus en 14 augustus. 
Op alle andere vrijdagen in de maanden juli/augustus en september wordt mogelijk ook geteld maar wordt gedurende de periode verder afgestemd. De tellingen vinden dus 's avonds plaats .

Heb je zin om een keer mee te tillen? Meld je dan aan via ons contactformulier en we brengen je direct in contact met de juiste personen! In eerste instantie zijn we voornamelijk op zoek naar mensen met enige ervaring hebben met telwerkzaamheden. Voor onervaren tellers is er op zondag 19 juli een excursie. Zie ook de agenda.

(Foto: Fred Visscher).

ZwarteStern2
2 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven