Waarnemingen

Natuurvereniging Wierhaven maakt gebruik van de mogelijkheden van de website http://www.waarneming.nl wat betreft het registreren en inzien van waarnemingen. Op deze landelijke site, welke directe koppelingen heeft met databases van bijvoorbeeld de Vlinderstichting, FLORON, SOVON en RAVON kunnen waarnemingen van alle soortgroepen worden ingevoerd. Gebruikers die zijn aangemeld op deze site (dit kan door een eenmalige registratie), hebben tevens de mogelijkheid foto's toe te voegen en hun Eigen statistieken in te zien.