Nieuws

Deze pagina bevat alle nieuwsartikelen die op Wierhaven.nl zijn gepubliceerd

Maart, een maand van uitersten. De eerste vlinders vliegen op zonnige dagen weer rond, met enige regelmaat zie je weer hommels, de padden en kikkers worden weer actief in de tuin en de eerste trekvogels zijn alweer uit warmere oorden teruggekeerd terwijl de laatste wintergasten nog in ons land verblijven. Het is dan ook een maand waarin een hoop te zien valt en waarin het werkelijk iedere dag anders kan zijn. Om te ervaren wat je zoal op een dag in maart kunt zien maakt Natuurvereniging Wierhave... Lees verder

28 dagen geleden door: Natuurvereniging Wierhaven

Beste leden, Het bestuur van Natuurvereniging Wierhaven nodigt je via deze weg graag uit voor onze Jaarvergadering op dinsdag 19 maart 2019 om 20u, welke zal worden gehouden bij Zorgboerderij Dijkgatshoeve, Noorderdijkweg 24b te Wieringerwerf. Alle stukken, de agenda, het (financiële) jaarverslag 2018 en de begroting 2019, zijn te vinden op onze website www.wierhaven.nl onder Wierhaven >> Notulen (directe link: http://www.wierhaven.nl/wierhaven/notulen/ ). Mocht je geen mogelijkheid hebbe... Lees verder

2 maanden geleden door: Natuurvereniging Wierhaven

Komende zaterdag, 2 maart, is er weer een opruimactie op het Normerven op Wieringen. Jaarlijks spoelt er veel onnatuurlijk materiaal aan langs de kustlijn. In de begroeiing van het Normerven blijft daar veel van achter. Het gebied wordt tussen 10u en 14u bezocht. Naast een goede actie ook een unieke kans eens het Normerven te mogen betreden. Meer informatie in bijgevoegde link. Meer informatie is te vinden op de site van de Wieringer Courant: https://wieringercourant.nl/lokaal/zaterdag-opruimac... Lees verder

2 maanden geleden door: Natuurvereniging Wierhaven

Natuurvereniging Wierhaven organiseert 3x per jaar een zogenaamde halfuurtjesavond. Op deze avond, welke bedoeld is voor leden en introducees worden in totaal vier keer 30 minuten gevuld met verhalen, presentaties, brainstorm, discussies of andere interessante zaken.   Al deze avonden worden georganiseerd op een 3e dinsdag van de maand. Aan deze avond zijn geen kosten verbonden.  Avond 1: Dinsdag 19 februari 2019:20:00 - Alex Remmings van HHNK over Visproject Wieringerrandweg21:00 - Pauze21:15... Lees verder

2 maanden geleden door: Natuurvereniging Wierhaven

Sinds enkele jaren ligt aan de rand van Medemblik een gebied waarin natuur en recreatie optimaal worden gecombineerd. Recreatiestranden worden afgewisseld met enkele eilanden voor broedvogels. Vooral Kokmeeuwen, Visdieven en Kluten maken er graag gebruik van. Maar wat zit er eigenlijk allemaal in dit gebied?   Langs de IJsselmeerdijk zijn kunstmatig diverse stranden opgespoten. Naast het al eerder ontstane (voornamelijk Wilgen-) bos, kent het gebied een grote variatie aan soorten. In de broedti... Lees verder

2 maanden geleden door: Natuurvereniging Wierhaven