17 oktober: Is er toekomst voor de Zeearend in de kop van Noord-Holland?

Dinsdagavond 17 oktober houdt Romke Kleefstra van de Werkgroep Zeearend Nederland (WZN) een boeiende presentatie over het succes van de Zeearend in Nederland. Deze wordt gehouden in de Filmzaal van de Cultuurschuur te Wieringerwerf.

De Zeearend, ook wel ‘vliegende deur’ genoemd, is de grootste roofvogel van ons land en spreekt veel natuurliefhebbers tot verbeelding. Regelmatig doen ze inmiddels ook de Kop van Noord-Holland aan en feitelijk is het wachten op het eerste broedgeval in onze regio. Over hoe geschikt de Noordkop is voor broedende zeearenden, daar zal deze avond zeker aandacht aan worden besteed, met ruimte voor discussie. Met het Robbenoord- en Dijkgatbos en in de directe omgeving voldoende voedsel en jachtgebied voor de vogel, heeft het noordoosten van de Wieringermeer op het eerste gezicht de meeste potentie. Leden van Wierhaven zien dan ook vrij regelmatig deze ‘icoonsoort’ met een spanwijdte van bijna 2,5 meter in de regio langs komen.

Recordjaar voor de ‘vliegende deur’
Dit jaar werden in ons land maar liefst 36 zeearendparen met nest of nestbouw genoteerd en er vlogen 45 jonge arenden uit. Wie had dat vijftien jaar geleden gedacht? Toen zat er één broedpaar in Nederland in de Oostvaardersplassen en dat was al heel bijzonder. In 2010 bouwden paren nesten aan het Lauwersmeer en Zwarte Meer, waarna de Nederlandse zeearendenpopulatie in de jaren erna een vlucht nam. Waren het aanvankelijk zeearenden uit Duitsland die zich in ons land vestigden, nu groeit de populatie door eigen aanwas. De Werkgroep Zeearend Nederland (WZN) volgt die populatie op de voet. Broedgevallen worden in kaart gebracht en in de gaten gehouden, jonge arenden krijgen een ring voor onderzoek en de werkgroep rustte ook 15 jonge arenden uit met een zender om te zien hoe zij zich door ons land en aangrenzende landen bewegen. Dat levert een schat aan informatie op, waarover Romke Kleefstra van de WZN komt vertellen. De vestiging van zeearenden in Nederland, de groei van de broedpopulatie, wat de arenden eten, wat de jonge arenden doen nadat ze uitvliegen en de toekomst van zeearenden in Nederland zullen alle de revue passeren. Er liggen ook gevaren op de loer in de vorm van windmolens en recentelijk zijn een aantal jonge vogels door vogelgriep geveld. In 2020 werd er op Wieringen een gewonde zeearend aangetroffen die wellicht in aanraking was gekomen met een windmolen in de Wieringermeer. Na vijf maanden te zijn gerevalideerd in vogelasiel “De Fugelhelling” in Friesland is deze vogel gekleurringd en weer losgelaten bij het Lauwersmeer. De kans om de zeearend te zien is het grootst op en rond natuurgebied “De Dijkgatsweide” tussen het Robbenoordbos en het Sluitgatbos in de Wieringermeer, zo blijkt uit de database van de natuurvereniging Wierhaven.

De Filmzaal in de Cultuurschuur aan het Loggersplein 1 te Wieringerwerf gaat om 19.30 uur open.
De lezing begint om 20.00 uur
Toegang; Leden betalen 2 euro, niet-leden 5 euro, dit is inclusief koffie/thee. Graag contant betalen.

Jonge zeearend boven de Wieringermeer (Foto: Otto de Vries)

Jonge zeearend vliegend Wieringermeer Otto de Vries
7 maanden geleden door: Natuurvereniging Wierhaven