Werkgroepen

Natuurvereniging Wierhaven kent diverse werkgroepen. Daarnaast biedt de vereniging de mogelijkheid om zelf een werkgroep op te zetten.

Momenteel zijn de volgende werkgroepen actief:
- Jeugd
- Educatie
- Website/Redactie

Werkgroepleden hebben de mogelijkheden om samen activiteiten te organiseren, kennis te delen of belangrijke lopen zaken te bespreken. Uiteindelijk zal een werkgroep in samenspraak met het bestuur van Natuurvereniging Wierhaven tot een besluit komen. Uiteraard is een werkgroep vrij om mensen die niet direct zijn aangesloten bij de werkgroep te betrekken voor bijvoorbeeld het organiseren van een lazing of informatieavond.

Voorbeelden van werkgroepactiviteiten zijn:
- Jeugdactiviteiten organiseren
- Een cursus organiseren
- Nieuwsbrieven maken
- Verenigingsblad 'de Meerkoet' opzetten
- etc.