Bestuur en taken

Het bestuur van Natuurvereniging Wierhaven bestaat op dit moment uit drie leden. Het is wenselijk om een bestuur te vormen met 5 leden. Mocht u een bestuursfunctie willen vervullen, neem dan contact op via secretaris@wierhaven.nl

De bestuursfuncties zijn als volgt verdeeld:

Voorzitter Bob Woets
Secretaris Ada Engel
Penningmeester Jeroen van Assema
Lid Wim Tijsen
Lid vacant

Wij hebben ons als bestuur de volgende doelen gesteld:

-Het enthousiasmeren van de bestaande leden en het werven van nieuwe (jeugd) leden door het organiseren van excursies, cursussen en workshops. Werkgroepen moeten hiervoor opgezet worden.

-We willen graag op korte termijn de grens van 100 leden bereiken.