Algemeen

Natuurverening Wierhaven is een natuurvereniging welke actief is binnen de voormalige gemeenten Wieringen, Wieringermeer en de stad Medemblik. Het werkgebied van de natuurvereniging is na de fusie van diverse gemeenten ongewijzigd gebleven en telt een kleine 30.000 inwoners.

Natuurvereniging Wierhaven is opgericht in 1973 als Vogelwacht Wierhaven en inmiddels uitgegroeid tot een vereniging welke zich met vele facetten van de natuur bezighoudt.

De vereniging stelt zich ten doel:

  • planten en dieren in ons werkgebied te bestuderen
  • een bijdrage te leveren onze leefomgeving op duurzame wijze te beheren
  • op actieve wijze te participeren in onze leefomgeving
  • op actieve wijze de communicatie over de gevonden gegevens verzorgen naar de belanghebbenden in het werkgebied