Laatst waargenomen zeldzame vogelsoorten

Nieuwsfeed vanaf waarneming.nl met de meest recente waargenomen zelfzame vogels in onze eigen regio

21/06/2018

2018-06-19: Kwartel - Coturnix coturnix

2018-06-19: 1 roepend Molenweg (10:27)
21/06/2018

2018-06-15: Zomertortel - Streptopelia turtur

2018-06-15: 1 ter plaatse Noorderdijkweg (Dijkgatbos - Zeughoek) (11:03)
2018-06-15: 1 baltsend / zingend Noorderdijkweg (Dijkgatbos - Zeughoek) (10:22)