Wilde bijen

 

Het was een prachtige avond in de Cultuurschuur. Samen met Hollands Kroon en 
Natuurvereniging Wierhaven (www.wierhaven.nl) is deze avond georganiseerd. De
belangstelling was heel groot. Jaap Molenaar van de ‘Bijenstichting’ vertelde over het
belang van deze insectensoort voor de mensheid. Door bestuiving van bloemen
zorgen bijen en andere insecten ervoor dat er vruchten kunnen groeien aan planten
en bomen. De achteruitgang van alle insecten is derhalve heel problematisch voor de
voedselvoorziening.
Vanaf het vroege voorjaar komen insecten tevoorschijn, want ook van de
vroegbloeiende planten halen ze stuifmeel. Denk dan aan de krokussen en – wat
nieuw was voor mij – de Blauwe Druifjes zijn een geweldige voedselbron voor onze
bijen en andere insecten. In mijn column op www.demeerpeen.nl bericht ik over de
insecten die er in de tuin bij ons huis in Middenmeer voorkomen. Jaap Molenaar
toonde ons veel soorten die er in onze omgeving voorkomen. Een aantal was bij mij
onbekend. Gelukkig was er een folder met afbeeldingen van een aantal soorten.
Deze is bij de Bijenstichting aan te vragen (www.bijenstichting.nl). Het belang van
bijenhotels is groot. Ook andere insecten kunnen daar gebruik van maken.
Stefan Louwerse medewerker van de gemeente Hollands Kroon vertelde hoe hij zijn
tuintje in Wieringerwerf insectenvriendelijk maakt. Hij gaf aan hoe een ieder van ons
dit kan doen door een deel van de stenen weg te halen. Een zandhoop vermengd
met leem te maken en voor aantrekkelijke planten voor insecten te zorgen.
Zowel Stefan als Jaap wezen er op dat het van belang is biologische producten te
kopen. Het blijkt dat duurzaamheid ook bij sommige  tuincentra tegenwoordig aandacht krijgt.

                                                                                          door Peter C. Meijer

                                                                                        
Foto Grote Wolbij

grote wolbij
3 maanden geleden door: natuurvereniging Wierhaven