21 november: Hoe verder met Wierhaven

Algemene Ledenvergadering                                                                                                              

Deze avond hopen we met velen van jullie over dit onderwerp in gesprek te gaan.
Onze voorzitter Bob Woets en onze penningmeester Jeroen van Assema zijn in maart officieel afgetreden en tot nu toe is het niet gelukt nieuwe bestuursleden te vinden. Zoals iedereen zal begrijpen, kan de vereniging niet bestaan zonder voorzitter en penningmeester. Jeroen is, als noodoplossing, zo vriendelijk geweest om nog even door te gaan maar dat is straks afgelopen en wat dan??? Volgens de statuten van de vereniging dient een bestuur uit minimaal 3 personen te bestaan, we hebben er nu officieel slechts twee….
Het zou ontzettend jammer zijn als onze vereniging, die dit jaar zijn 50-jarig bestaan heeft gevierd, zou ophouden te bestaan. Daarvoor hebben we echt een paar nieuwe mensen nodig in het bestuur!
De ledenavond is bedoeld om er met elkaar over te praten en wat we kunnen doen als het niet lukt om nieuwe bestuursleden te vinden.

Mocht je interesse hebben om ons bestuur te komen versterken, aarzel niet en mail naar secretaris@wierhaven.nl of bel een van ons voor meer informatie.

Toetje: 25 jaar Wadvogels tellen op en rond Wieringen

Na de pauze vertellen Wim Tijsen en Otto de Vries ons het een en ander over 25 jaar maandelijks wadvogels tellen op Wieringen met de wadvogeltelploeg, die uit 8 mensen en een aantal reserves bestaat. Otto heeft in die jaren prachtige foto’s gemaakt die we jullie in een presentatie zullen laten zien. Ook vertellen ze iets over de veranderingen die er hebben plaatsgevonden op en rond het Balgzand en Breehorn wad en aan de aantallen steltlopers en ganzen op het voormalige eiland in de Zuiderzee.

 We hopen velen van jullie te ontmoeten dinsdagavond 21 november, een dag voor de verkiezingen, maar ook binnen de natuurvereniging Wierhaven valt er wat te kiezen!
Doorgaan? En zo ja Hoe? Of stoppen…?

Plaats: Cultuurschuur, Loggersplein 1 te Wieringerwerf
Tijd: Inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur

Met vriendelijke groet,
Het bestuur
(secretaris Ada Engel: tel: 06-20748136)
(bestuurslid Wim Tijsen: tel: 06-25107483)

Een vlinder aan wadvogels (Foto: Otto de Vries)

een vlinder aan wadvogels Otto de V
8 maanden geleden door: Natuurvereniging Wierhaven
Wieringerwerf