Buffelkopeend al een jaar in de regio

Op 4 oktober 2014 werd op het IJsselmeer ter hoogte van de Dijkwielen een Buffelkopeend gefotografeerd. Het betrof hier de eerste waarneming van een exemplaar welke geen tekenen vertoonde van gevangenschap. Het opvallende was dat rondom deze periode zeker 5 exemplaren in Nederland opdoken, allen eerste jaars vogels. Mogelijk is er dus sprake geweest van een soort 'influx' van deze soort welke normaliter voorkomt in Noord-Amerika.


Het 1e jaars mannetje van oktober 2014 op het IJsselmeer nabij de Dijkwielen. (Foto: Bob Woets)

Na de waarneming van 4 oktober 2014 heeft de vogel geruime tijd rond deze locatie rondgehangen waarna de vogel in het voorjaar opdook in de Zuiderhaven nabij Den Oever. Na wat uitstapjes naar onder andere de Dijkgatsweide en een kanaal aan de Oosterkwelweg belandde de vogel in de zomer opnieuw in de Dijkgatsweide. De vogel was inmiddels in de rui en sinds september 2015 is heeft de vogel het prachtige kleed van een volwassen mannetje.


Ruiend mannetje Buffelkopeend in de zomer in een kanaal in de Weringermeer. (Foto: Fred Visscher)

Afgelopen donderdag 8 oktober 2015 werd de vogel nog gezien in de Zuiderhaven, waarmee de vogel dus al zeker een jaar hier rondzwemt. Opvallen is dat de vogel tussen 28 augustus en 28 september gezelschap heeft gehad van een 2e Buffelkopeend in de Zuiderhaven. Mogelijk betreft het hier één van de andere 5 exemplaren welke door Nederland zwierf in de winter '14 - '15. Het 2e exemplaar lijkt inmiddels weer vertrokken.


Een foto met beide exemplaren in september 2015. (Foto: Olvin van Keeken)

Omdat de Buffelkopeend een zeer zeldzame gast is in Nederland zullen deze waarneming beoordeeld moeten worden door het CDNA (Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna). Indien aanvaard zou het hier officieel om het 4e en 5e geval van Nederland gaat!

 

(Foto: Johan van der Vegt)

Buffelkop
6 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven