De eerste oversteek van jonge Steltkluten in bewegend beeld!

Afgelopen voorjaar bevonden zich maarliefst 5 Steltkluten in de Dijkgatsweide. De eerste 2 vogels werden waargenomen op 28 april waarna het aantal begin mei dus aangroeide tot 5 exemplaren!

Uiteindelijk wisten 2 paartjes over te gaan tot nestbouw en heeft 1 paartje het ook daadwerkelijk tot een succesvol broedsel weten te brengen. Begin juni werden 3 kleine steltkluutjes geboren. Na ca. 3 weken was er nog één jong over, maar uiteindelijk lijkt deze het helaas niet te hebben gered. 

Desalniettemin een zeer gave broedvogel in dit gebied en hopelijk dat deze pioniers de komende jaren nogmaals opduiken.
Inmiddels hebben we op Facebook een leuk filmpje geplaatst van 3 jongen!

Je kunt het filmpje hier bekijken. Je hebt daarvoor geen account nodig op Facebook.

Steltkluut
6 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven