Digitale Jaarvergadering op 13 oktober a.s.

Beste leden,
 
Zoals eerder aangekondigd nodigt het bestuur van Natuurvereniging Wierhaven via deze weg graag uit voor onze Jaarvergadering op dinsdag 13 oktober 2020 om 20u. Voor het eerst zullen wij deze vergadering digitaal laten plaats laten vinden. De omstandigheden geven ons geen andere veilige optie op korte termijn.
Om digitaal te kunnen deelnemen aan de vergadering is een computer benodigd. Het hebben van een camera is geen must en alle deelnemers kunnen zelf aangeven of ze deze wel of niet willen gebruiken. Het bestuur zal wel zichtbaar zijn tijdens de vergadering.
Wij hebben een handleiding bijgevoegd in deze e-mail hoe jullie kunnen deelnemen.
 
Vanaf 19:45 is de 'inloop' mogelijk. De vergadering start om 20:00 uur. Van te voren de verbinding testen is mogelijk. Zie het stappenplan.
 
Deelnemen aan deze vergadering kan via deze link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_MTNlZThhMzgtODE2OS00OGRhLWFmMzMtYTg0N2MyMDUwYWY0%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22c53567a1-4f5a-4d88-a3a4-c20d15cca883%22%2C%22Oid%22%3A%2285a78644-640e-44ee-8c17-42edf6c57630%22%7D
Alle stukken, de agenda, het (financiële) jaarverslag 2019 en de begroting 2020, zijn te vinden op onze website www.wierhaven.nl onder Wierhaven >> Notulen (directe link: http://www.wierhaven.nl/wierhaven/notulen/ ). 
Mocht je geen mogelijkheid hebben de stukken via deze weg te openen, kun je contact opnemen met de secretaris op telefoonnummer 06-22996451. 
Voor alle andere vragen kan men per e-mail contact opnemen met secretaris@wierhaven.nl.
Alle stukken zullen tijdens de vergadering gedeeld worden. Daarmee is het niet noodzakelijk deze bij de hand te hebben.
 
Wij hopen jullie allen te treffen op dinsdag 10 oktober aanstaande. Laten we deze uitdaging samen aangaan!
 
Wij zijn nog op zoek naar versterking voor het bestuur, de redactie of mensen die willen helpen bij het bijhouden van de site, facebook of instagram. Interesse of nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Laat het ons weten!
 
Hartelijke groet,
Het bestuur
 
Natuurvereniging Wierhaven
20201013 Agenda
4 jaren geleden door: Bestuur