Eindejaars Plantenjacht Wierhaven

Afgelopen zaterdag heeft Wierhaven voor het eerst meegedaan met de eindejaars plantenjacht van FLORON. De eindejaars plantenjacht is een meerjarig onderzoek dat wordt gedaan naar planten die in de winter bloeien. Natuurverenigingen en vrijwilligers door heel Nederland doen mee aan dit onderzoek. Op deze manier kan er een beeld worden geschetst van welke planten soorten er in de winter bloeien en hoe zich dit in de loop der jaren ontwikkeld. De regels voor de telling waren simpel: gedurende één uur wandelen worden alle wilde planten soorten die bloeien genoteerd, maar geen aantallen. Ook verwilderde planten werden genoteerd, mits deze buiten de tuingrens stonden.


De telling werd, onder leiding van Mikay Breet, door leden van Natuurvereniging Werhaven uitgevoerd in Westerland, om zo een representatie te schetsen van de flora op Wieringen. Twee tellingen van een uur werden achter elkaar uitgevoerd. Het startpunt was het Westerlander dorpshuis, vanaf daar liepen we langs de kerk naar de koog en richting het Amstelmeer. Eenmaal aangekomen bij de dijk van het Amstelmeer begon de tweede telling en werden alle soorten weer opnieuw opgeschreven. De tocht ging verder over het schelpenpad langs Lutje en de camping om vervolgens via de Westerlanderweg terug te keren naar het dorpshuis.

20180818 1019511

Paarse Dovenetel


Op deze manier hebben we heel wat habitat types kunnen dekken, waaronder: weide, struweel, strand, urbaan en slootkant. Het viel dan ook op dat bij de overgang naar een andere standplaats ineens weer hele ander soorten werden gevonden. Winterbloeiende soorten zijn vaak jaarrond bloeiers, planten waarvan de bloei wat wordt gerekt door een zachte winter of voorjaarbloeiers die vervroegd beginnen met bloeien. De typische jaarrond bloeiers zoals klein kruiskruid en madeliefje zijn uiteraard gevonden tijdens de telling. Ook zijn er heel wat planten gevonden waarvan de bloei nog wat werd gerekt zoals grote ereprijs, en duizendblad. Er werden echter geen voorjaarsbloeiers zoals speenkruid of fluitenkruid gevonden. In totaal zijn er maar liefst 24 bloeiende plantensoorten gevonden, alle soorten worden in de lijst hieronder weergegeven. De vraag is natuurlijk of we blij moeten zijn met deze resultaten, enerzijds laat het zien dat Wieringen nog steeds een redelijke soortenrijkdom bevat, anderzijds is het een uiting van het steeds warmer wordende klimaat in Nederland.

Foto: Wim Tijsen

Soortenlijst:

Eerste telling:
Tuinwolfsmelk
Straatgras
Klein kruiskruid
Paarse dovennetel
Vogelmuur
Gewone melkdistel
Kropaar
Paardenbloem
Gewone berenklauw
Grote vossenstaart
Herderstasje
Klein streepzaad
Kluwenhoornbloem

Tweede telling:
Straatgras
Paarse dovennetel
Gewone melkdistel
Vogelmuur
Gewone raket
Klein streepzaad
Tuinwolfsmelk
Grote ereprijs
Gekroesde melkdistel
Herik
Rode klaver
Reukeloze kamille
Klein kruiskruid
Paardenbloem
Madeliefje
Duizendblad
Kleine veldkers
Zilverschoonzaad
Akkervergeet-mij-nietje

 

Foto's: Wim Tijsen20181229 133110

20181229 140813
6 jaren geleden door: Mikay Breet