Flinke soortenlijst op leuke planten zoekmiddag

Op zaterdag 27 juni verzamelden om 14.00 diverse geïnteresseerden zich voor een planten zoekmiddag. Zoals in de aankondiging opgenomen zou het geen echte excursie worden maar meer een middag waarop we met elkaar kennis zouden delen en plezier zouden beleven aan het determineren van planten.

Zoals zo vaak gebruikten we Zorgboerderij Dijkgatshoeve als uitvalsbasis en van daaruit zijn we richting de Dijkwielen gelopen. In en rondom dit gebied bevinden zich enkele plantenrijke gebieden welke door Staatsbosbeheer worden beheerd. Onderweg zagen we al een Slechtvalk welke zoals vaak in de TV-mast zit.

Uiteindelijk wisten we in een 2 uur durende zoektocht toch bijna 80 soorten waar te nemen, welke hieronder zijn opgesomd.

Sint-Janskruid
Groot kaasjeskruid
Kamgras
Duizendblad
Rietorchis
Addertong
Vergeten wikke
Hopklaver
Akkerdistel
Smalle weegbree
Riet
Gewone berenklauw
Gewone engelwortel
Gewoon reukgras
Koninginnekruid
Akkervergeet-mij-nietje
Watermunt
Heermoes
Gewone braam
Scherpe boterbloem
Witte klaver
Grote ratelaar
Valse voszegge
Smal streepzaad
Veldzuring
Kruipende boterbloem
Gewone hoornbloem
Speerdistel
Madeliefje
Krulzuring
Harig wilgenroosje
Zomereik
Egelantier
Eenstijlige meidoorn
Wolfspoot
Heen
Kantige basterdwederik
Gewone esdoorn
Hondsdraf
Paardenbloem
Grote brandnetel
Kleefkruid
Echte valeriaan
Kropaar
Rood zwenkgras
Peen
Fluitenkruid
Veldereprijs
Rietgras
Vierzadige wikke
Glad walstro
Gewone vogelkers
Pruim
Akkermelkdistel
Slipbladige ooievaarsbek
Gewoon biggenkruid
Wilgenroosje
Gewoon struisgras
Gewone rolklaver
Engels raaigras
Ridderzuring
Klein hoefblad
Schijfkamille
Klein kruiskruid
Zandraket
Haagwinde
Herderstasje
Echte kamille
Zachte dravik
Klaproos spec
Gewoon varkensgras
Vertakte leeuwentand
Melganzenvoet
Gewone raket
Blauwe zegge
Zeegroene zegge

Naast planten werden een Mol waargenomen, terwijl qua vlinders de Atalanta, Kleine Vos en het Bruin Zandoogje werden waargenomen. Qua vogels kwamen naast de Slechtvalk nog de Braamsluiper, Rietgors, Kleine Karekiet, Grasmus en Sprinkhaanzanger voorbij. Al met al een zeer leerzame en leuke middag! Iedereen bedankt!

 

 

 

 

 

20150628 GroteRatelaar
6 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven