Gezocht: Broed- en/of Wintervogel tellers Wieringermeer!

Van 1 december 2012 tot en met 31 juli 2015 worden de vogels van Nederland op een ongekend gedetailleerde schaal in kaart gebracht. Duizenden vogelaars, merendeels vrijwilligers, gaan voor de nieuwe Vogelatlas op pad, in de broedtijd maar ook in de winter. Welke soorten treffen ze aan, waar en in welke aantallen? Zijn aantallen en verspreiding onderhevig aan veranderingen? Dat zijn de vragen die we na afloop van het project kunnen beantwoorden.

Afgelopen dinsdag, 28 oktober was Cees Scharringa op onze ledenavond aanwezig om het project nog eens onder de aandacht te brengen. Cees is coördinator voor geheel Noord-Holland wat betreft de Vogelatlas. We zijn op de goede weg, maar er zijn nog een aantal blokken te tellen, waaronder enkele in de Wieringermeer. De vraag is daarom dan ook of er geïnteresseerden zijn om deze tellingen (deels) op zich te nemen.

In ons werkgebied worden de volgende km blokken nog niet geteld: 1437 voor wintervogels en 1437 + 1447 voor broedvogels. Wie wil deze tellen?

Cees wil dit graag voor 1 december 2014 weten.

Blok 1437: ongeveer tussen oosterterpweg en de oostermiddenmeerweg
Blok 1447: rond agriport 

Ieder blok moet op specifieke momenten geteld worden. Ook heeft Sovon een methodiek ontwikkeld voor het tellen en de administratie (90% tellen en 10% administratie). Iedere teller moet zich hieraan houden, om uniforme resultaten te krijgen. We hebben ervaren tellers die hier alles van weten en je hierbij kunnen begeleiden. De resultaten worden gepresenteerd in de broedvogelatlas van Nederland en zijn dus heel belangrijk.

Deze tellingen kunnen ook door een groep gedaan worden, dat maakt het allemaal makkelijker en gezelliger. Mocht je interesse of vragen hebben laat het ons even weten via secretaris@wierhaven.nl?
Vogelatlas logo 246x126px
6 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven