Help de Oeverzwaluw of ruim op!

Maart is de periode waarin veel mensen starten met het onderhoud van hun tuin. Naast je eigen tuin zijn er echter ook diverse openbare plekken waar onderhoud benodigd is. Komende week draagt Natuurvereniging Wierhaven op 2 van deze plekken haar steentje bij en jij kunt daarbij helpen!

Oeverzwaluwwand vullen

Zoals eerder op onze site voorbij is gekomen is de Zuiderhaven bij Den Oever sinds 2015 een prachtige Oeverzwaluwwand rijker. In het eerste jaar zijn er geen broedgevallen geweest maar er is wel door de zwaluwen in de wand gegraven.

Oeverzwaluwen broeden in holen welke ze zelf graven in het zand. Om ook in 2016 weer alle ingangen beschikbaar te hebben zullen de 120 aanwezige nestgaten aangevuld moeten worden geschikte grond, welke we inmiddels hebben weten te bemachtigen en mogen stallen bij Staatsbosbeheer.

Dit aanvullen zal plaatsvinden op donderdag 17 maart en daarbij zijn alle handjes welkom. Om 09:15 starten we bij de werkschuur van Staatsbosbeheer om de aanhanger te vullen met grond. Vervolgens zullen we deze grond met emmers naar de Oeverzwaluwwand moeten brengen en de gaten moeten aanvullen. 

 

Doe mee, Verlos de zee, Opruimactie

Op zaterdag 19 maart wordt tussen 10:00 en 14:00 op initiatief van enkele inwoners van Wieringen de Wieringer Waddenkust schoongemaakt. Jaarlijks spoelt er veel vuil aan langs de kust en aan het begin van dit jaar zijn daarom op drie plaatsen vuilcontainers geplaatst waar wandelaars of fietsers eventueel vuil in kunnen deponeren. Om een handje te helpen gaan we op zaterdag de 19e proberen de Wieringer Kust schoon te krijgen en Natuurvereniging Wierhaven draagt daar graag haar steentje aan bij.

Het idee is dat iedereen zelf vuilniszakken meeneemt en zelf een plek uitkiest om schoon te maken. Aan het einde zal het vuil door de gemeente worden opgehaald en afgevoerd. Een prachtig initiatief dus! Wil jij namens Natuurvereniging Wierhaven deelnemen aan dit initiatief dan kun je je daarvoor bij ons opgeven en wij zorgen dat je wordt aangemeld bij de juiste personen en over meer informatie beschikt.

Aanmelden
Wil jij meedoen met één van bovenstaande activiteiten, dan kun je dat kenbaar maken door een e-mail te sturen naar secretaris@wierhaven.nl onder vermelding van je naam, telefoonnummer en welke activiteit.

Alvast bedankt en hopelijk tot donderdag of zaterdag!

(Foto: Oeverzwaluw door Fred Visscher)

20160316 Oeverzwaluw
6 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven