Informatieve Nachtegalenwandeling op 1 mei j.l.

Afgelopen vrijdag, 1 mei 2015, stond de jaarlijks terugkerende Nachtegalen excursie op het programma. Helaas bleef het aantal aanmeldingen dit jaar zeer beperkt met maar 2 deelnemers.

De start was om 20:00 op de hoek Den Oeverseweg/Hippolytushoeverweg om via het zogenoemde 'Berkenlaantje' langs het kanaal noordwaarts te lopen. Fitissen, Tjiftjaffen, Zwartkoppen en de Tuinfluiter werden gehoord en konden goed met elkaar vergeleken worden.

Tevens werden tijdens de wandelingen enkele dode Spitsmuizen gevonden (dood op het wandelpad) en werd een uitgewaaid nest van een Staartmees waargenomen. Helaas had deze de harde wind voor de voorgaande dagen niet kunnen doorstaan en zullen de vogels opnieuw moeten beginnen met de nestbouw.

Al met al duurde het een hele tijd alvorens er een Nachtegaal werd gehoord. Aan het einde van de wandeling bevond zich een zingende vogel langs het kanaal, maar de aantallen lijken de afgelopen jaren op deze locatie toch wat terug te lopen. Dit heeft alles te maken met het ouder worden van het bos, waarbij veel struiken plaats maken voor grotere bomen.

Gelukkig lijken andere locaties in de boswachterij steeds meer aantrekkingskracht op Nachtegalen te hebben, waardoor we deze excursie ook de komende jaren zeker aan kunnen bieden. Wellicht dat die van 2016 eens op een andere locatie zal worden gehouden, maar daar worden jullie tegen die tijd over geïnformeerd via de activiteitenkalender!

Ook eens mee op één van onze leuke excursies? Kijk dan eens in ons excursieprogramma of er iets voor jou bij zit!

Geniet eens van de zang van deze prachtige vogel via deze link: zang Nachtegaal

 

8367892
6 jaren geleden door: Bob