Jaaroverzicht 2015: Reptielen en Amfibieën

Zo aan het einde van het jaar worden vele lijstjes gepubliceerd. Het AD komt met de Nationale Oliebollentest, de radio staat in het teken van de Top 2000, de mooiste sportmomenten komen voorbij op tv en Natuurvereniging Wierhaven blikt terug op de binnengekomen waarnemingen. Vandaag behandelen we de soortgroep Reptielen en Amfibieën.

Reptielen en Amfibieën worden vaak in één adem genoemd. Voor ons gebied kunnen we wat betreft beide soortgroepen vrij kort zijn. Ondanks dat de Levendbarende Hagedis vroeger wel voorkwam op Wieringen zijn er de afgelopen 10-tallen jaren geen waarnemingen geweest van Reptielen binnen ons werkgebied.

Amfibieën hebben we wel, maar de verscheidenheid is vrij beperkt. Bruine Kikker, Gewone Pad, Groene Kikker Spec. en Kleine Watersalamander worden jaarlijks wel gemeld. Toch zijn ook de waarnemingen daarvan vrij beperkt waardoor de verspreidingskaarten best leeg zijn. Vergeet dus komend jaar vooral ook deze algemene soorten niet door te geven!

Opvallend was in 2015 de 1e waarneming van Bruine Kikker: al op 1 januari! In totaal werden in 2015 6 soorten vastgelegd in ons digitale archief. Het meest opvallende was de waarneming van Rugstreeppad aan de Wieringerrandweg. Een plek waar de soort de afgelopen jaren vaker is waargenomen. Mooie vondst!

  Soort Aantal
waarnemingen
Eerste
waarneming
1 Gewone Pad
(Bufo bufo)
10 13-1-2015
2 Rugstreeppad
(Bufo calamita)
2 11-5-2015
3 Kleine Watersalamander
(Lissotriton vulgaris)
5 4-5-2015
4 Europese Meerkikker
(Pelophylax ridibundus)
1 28-9-2015
5 Bruine Kikker
(Rana temporaria)
26 1-1-2015
6 Groene Kikker spec.
(Pelophylax spec.)
2 6-6-2015
20151224 GewonePad
6 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven