Jaaroverzicht 2015: Libellen

Zo aan het einde van het jaar worden vele lijstjes gepubliceerd. Het AD komt met de Nationale Oliebollentest, de radio staat in het teken van de Top 2000, de mooiste sportmomenten komen voorbij op tv en Natuurvereniging Wierhaven blikt terug op de binnengekomen waarnemingen. Vandaag behandelen we de soortgroep Libellen.

Ons werkgebied staat niet bekend om de verscheidenheid aan libellen. Toch wisten we in 2015 17 soorten vast te stellen, waarbij deze het meeste in het oog springt: de Zwervende Heidelibel met als beste kenmerk de blauwe ogen! Deze zeldzame soort werd maar liefst 9 keer doorgegeven, terwijl sinds 2010 slechts 1 waarneming in het archief zat! Met recht een vermelding waard dus.

  Soort Aantal
waarnemingen
Eerste
waarneming
1 Houtpantserjuffer
(Chalcolestes viridis)
2 30-8-2015
2 Azuurwaterjuffer
(Coenagrion puella)
2 4-7-2015
3 Variabele waterjuffer
(Coenagrion pulchellum)
3 27-6-2015
4 Lantaarntje
(Ischnura elegans)
17 24-8-2015
5 Vuurjuffer
(Pyrrhosoma nymphula)
3 21-6-2015
6 Blauwe glazenmaker
(Aeshna cyanea)
6 16-9-2015
7 Vroege glazenmaker
(Aeshna isoceles)
3 25-6-2015
8 Paardenbijter
(Aeshna mixta)
21 3-11-2015
9 Grote keizerlibel
(Anax imperator)
9 10-9-2015
10 Glassnijder
(Brachytron pratense)
3 27-6-2015
11 Platbuik
(Libellula depressa)
31 31-7-2015
12 Viervlek
(Libellula quadrimaculata)
1 8-6-2015
13 Gewone oeverlibel
(Orthetrum cancellatum)
5 11-8-2015
14 Zwervende heidelibel
(Sympetrum fonscolombii)
9 22-9-2015
15 Bloedrode heidelibel
(Sympetrum sanguineum)
3 29-8-2015
16 Bruinrode heidelibel
(Sympetrum striolatum)
4 12-11-2015
17 Steenrode heidelibel
(Sympetrum vulgatum)
1 18-9-2015
20150915 ZwervendeHeidelibel
6 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven