Kijkdag in Waddenbelevingspunt een groot succes

Het was afgelopen zaterdag een komen en gaan van geïnteresseerden. Vele tientallen mensen bezochten het Waddenbelevingspunt waar Natuurvereniging Wierhaven een kijkdag had georganiseerd. Tussen 10 en 16 uur stonden diverse (bestuurs)leden van de vereniging op de toren om mensen te woord te staan en en zoveel mogelijk te laten zien.

Het Waddenbelevingspunt werd aan het begin van dit jaar officieel geopend en heeft al veel stof doen opwaaien. Desalniettemin is het een prachtig punt voor mensen die van uitzicht houden. Voor mensen met een camera of verrekijker is de toren is minder ideaal, aangezien het een behoorlijke windvanger is.

Op deze dag beleefden we een primeur doordat we voor het eerst onze nieuwe flyer konden uitdelen. Velen namen er één mee en sommige zelfs een stapeltje zodat ze deze zelf konden uitdelen.

We spraken met lokale mensen, maar ook met vele toeristen en ook ons Duits werd weer eens getest. Vele kinderen konden door de telescopen genieten van Lepelaars, Visdieven, Zwarte Sterns, een Topper en afentoe kwam er een Zeehond boven water. Gedurende de middag telden we het gehele gebied in het kader van de maandelijkse wadvogeltelling waarbij iedere maand de complete Wieringerkust wordt geteld.

Met een stevige westenwind was het niet het meest ideale weer om bovenop zo'n toren te staan. Op momenten dat de zon achter de wolken verdween was het zelfs een beetje fris, maar gelukkig hielden we het wel droog en konden we alle papieren en flyers bij ons houden.

In totaal namen we vanuit de toren ruim 50 soorten waar. Een mooi aantal. De complete lijst vinden jullie hieronder.

Vrijwilligers, bezoekers en alle anderen die er bij betrokken waren, bedankt!

1. Grauwe Gans
2. Nijlgans
3. Bergeend
4. Wintertaling
5. Wilde Eend
6. Topper
7. Kuifeend
8. Grote Zaagbek
9. Fuut
10. Dodaars
11. Aalscholver
12. Lepelaar
13. Blauwe Reiger
14. Torenvalk
15. Scholekster
16. Zilverplevier
17. Bontbekplevier
18. Steenloper
19. Kanoet
20. Krombekstrandloper
21. Bonte Strandloper
22. Watersnip
23. Wulp
24. Regenwulp
25. (Ijslandse) Grutto
26. Rosse Grutto
27. Groenpootruiter
28. Tureluur
29. Oeverloper
30. Kokmeeuw
31. Zwartkopmeeuw
32. Stormmeeuw
33. Kleine Mantelmeeuw
34. Zilvermeeuw
35. Grote Mantelmeeuw
36. Visdief
37. Noordse Stern
38. Dwergstern
39. Grote Stern
40. Zwarte Stern
41. Fazant
42. Grote Bonte Specht
43. Boerenzwaluw
44. Graspieper
45. Gele Kwikstaart
46. Witte Kwikstaart
47. Grasmus
48. Ringmus
49. Putter
50. Kneu
51. Spreeuw
52. Zwarte Kraai
53. Rietgors

54. Kanarie (volierevogel op de dijk)

55. Gewone Zeehond

 

20180818 14470120180818 102220

20180818 101951
6 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven