Vogeltrek komt op gang

Jaarlijks doen ze het weer, in het najaar leggen ze vele 100-den kilometers af in zuidelijke richting om in het voorjaar dezelfde route weer noordwaarts te maken: Trekvogels. Het meerendeel van de vogelsoorten in Nederland betreffen trekvogels De gemeenschappelijke eigenschap van trekvogels is dat deze in de winter in een ander gebied vertoeven dan in de broedtijd. 

Velen zullen denken dat de vogeltrek in het najaar pas in de herst op gang komt, maar wanneer vele mensen zich nog op hun vakantieadres begeven zijn de eerste soorten alweer op weg naar zuidelijke oorden. Het ultieme voorbeeld is de Gierzwaluw welke eind juli al massaal richting Afrika trekt en rond 1 augustus is het vaak zoeken naar een Gierzwaluw boven huis. Tegelijkertijd arriveren hier al vele soorten steltlopers welke klaar zijn met broeden of geen succes hebben gehad in het noorden en oosten van Europa. Denk hierbij aan Witgatjes, Zwarte Ruiters en Zwarte Sterns.

Gierzwaluw: Foto: Bob Woets

Toch is het zo dat de zichtbare vogeltrek in juli en augustus nog minimaal is. Al vele jaren wordt er naar vogeltrek gekeken langs de Afsluitdijk. Dit doen we niet ver van de Stevinssluizen door op een vaste plek te staan van zonsopkomst tot enkele uren daarna. Gedurende deze tijd proberen we zoveel mogelijk trekvogels waar te nemen. Veel gebeurd op basis van geluiden, wat de herkenning gemakkelijker maakt.

Komende maand barst de zichtbare vogeltrek echt helemaal los. Rond half september passeren de eerste Graspiepers met de piek altijd rond 25 september. Zo gaat de najaarstrek door tot zeker eind november. Al onze tellingen voeren we in op een daarvoor ontworpen site: www.trektellen.nl.

Wilt u ook een keer mee om de vogeltrek te beleven? Meld je gerust via het contactformulier en we proberen een geschikt moment te plannen!

Spreeuwen op trek; Foto: Bob Woets

20140822 Kauw
6 jaren geleden door: Bob