Groene Specht lijkt zich definitief te vestigen

Hij blijft schaars, maar langzaam lijkt de Groene Specht ook onze regio te veroveren. Na een geslaagd broedgeval in 2003 nabij het voetbalveld in Wieringerwerf was het jarenlang erg stil rondom deze soort. In de maanden juli-september worden jaarlijks diverse jongen waargenomen, maar nooit was er directe aanleiding om er vanuit te gaan dat deze ook in binnen de Wieringermeer of Wieringen uit het ei waren gekropen.

Sinds enkele jaren broedt naar verwachting een paartje in de regio van Westerklief/Westerland, mogelijk gaat het zelfs om 2 paartjes, maar een nestboom werd vooralsnog niet gevonden. Wel zijn diverse jongen in deze regio waargenomen, zodat er vanuit kan worden gegaan dat het hier om broedgevallen ging. Gezien het biotoop lijkt dit ook aannemelijk.

In 2011 kwam daar een broedgeval bij vanaf de Ulkeweg waar in diverse boerderijtuinen meerdere Groene Spechten werd waargenomen en waar ook minimaal 2 jonge vogels zijn waargenomen. Afgelopen november bevestigden bewoners van deze locatie het nog altijd aanwezig zijn van deze soort op deze locatie. In dezelfde periode kwamen ook diverse waarnemingen uit het Robbenoordbos, Wieringerwerf en Middenmeer, gevolgd door minimaal 2 roepende mannetjes in het voorjaar van 2014 in Wieringerwerf. 

Inmiddels komen ook diverse waarnemingen binnen van jonge vogels uit Wieringerwerf, wat het zeer aannemelijk maakt dat deze soort zich ook hier inmiddels heeft gevestigd. En daarmee lijkt de soort definitief gevestigd in het werkgebied. Uiteraard blijft het een soort om goed in de gaten te houden. Waarnemingen worden daarom zeer gewaardeerd en kunt u invoeren via http://wierhaven.waarneming.nl.
 

(Juveniele Groene Specht. Foto: Johan van der Vegt)

20140902 GroeneSpecht
6 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven