Ganzen- en zwanentellingen

Vorig weekend zijn alle ganzen en zwanen geteld op Wieringen en in de Wieringermeer. Dat gebeurt elke maand door een tiental enthousiaste tellers. Het zijn belangrijke gegevens over de aantallen en de soortenrijkdom. Ook in de natuur geldt meten is weten. Hoe ontwikkelen de aantallen zich; is er groei, zijn er veel jongen, zien we sommige soorten veel minder? Door de tellingen jaar in jaar uit te doen. weten we wat er leeft.

Op Wieringen werden ruim 2000 rotganzen geteld. In de Wieringermeer waren ruim 9000 toendrarietganzen en een kleine 5000 grauwe ganzen. Verder werden in kleinere aantallen kolganzen, grote Canadaganzen, nijlganzen, brandganzen, kleine rietganzen en kleine Canadaganzen geteld.

Zwanen waren er maar zeer beperkt. Knobbelzwaan 8 stuks en wilde zwaan 4 exemplaren.

De tellers nemen ook altijd alle steltlopers en roofvogels mee. Bij die laatste groep spande de buizerd de kroon met 40 vogels.

Volgende maand is de nieuwe telling waar al weer naar uit gezien wordt. Als je ook interesse hebt om eens mee te tellen kun je contact opnemen met Laurens van der Vaart, ls.vandervaart@quicknet.nl

Foto toendrarietganzen: Fred Visscher

 

toendras
6 jaren geleden door: Laurens