Wadvogeltelling mei 2015

Op  zaterdag 23 mei 2015 stond de maandelijkse  Wadvogeltelling weer op de kalender.

Altijd zijn deze tellingen weer boeiend want geen één telling is het zelfde .

De seizoenen spelen altijd een rol en daar naast ook de weer omstandigheden van de voor gaande dagen of soms weken.

Trek van vogels kan door slechte omstandigheden bijvoorbeeld stagneren , en dan blijven er concentraties wat langer hangen.

Wat  altijd wel een rol speelt is de windrichting .

Bij een aflandige wind kan het water soms verder weg blijven tijdens de vloed , en bij wind naar de kust toe komt het water soms tegen de kust aan te  staan en loopt De Schor bij Den Oever vol met water.

Dan  staan de vogels soms dicht of tussen de vegetatie  of verdwijnen zelfs deels naar het binnen land van Wieringen.

Er komen tal van omstandigheden voor en het is iedere keer verschillend .

Het water kwam bij deze telling van 23 mei door de krachtige  noord oosten wind ook hoog te staan .

Wat resulteerde in concentraties vogels op de droge plaatsen als bijvoorbeeld het Normerven  en De schor bij Den Oever.

Langs de dijk van Quarantaine tot aan het Normerven stond er water tegen de dijkvoet aan , dus weinig vogels daar.

Wat ook zo was tussen het Normerven en Vatrop.

Bij Den Oever kwam het water ook behoorlijk De Schor en de Bak op lopen , maar er bleven wel vogels staan.

De telling .

Bij Quarantaine begon de telling om 11.00 uur , iets eerder om dat het water sneller op kwam zetten vanwege de wind.

Een groep met Rosse Grutto´s en Zilverplevieren  vloog door het hoge water weg naar het Balgzand  en behoorde niet tot mijn gebied. Na het starten werden er tot aan het Normerven slechts 17 Bergeenden gezien.

Eenmaal door het hek van het Normerven bleken er grote aantallen vogels te staan op het ven.

Daar ging wel tijd in zitten om alles te tellen en dan moest Den Oever ook nog geteld worden. Dus contact gezocht met Bob Woets en hij was net klaar met de excursie bij Den Oever en nam de telling in de gebieden bij Den Oever voor zijn rekening.

Hier door kon mijn tijd besteed worden aan het onderscheiden van Bonte Strandlopers en Drieteen Strandlopers welke door elkaar liepen en stonden te slapen.

En dan stonden er ook nog eens de nodige Rosse Grutto´s en Zilverplevieren , werk zat.

Het handtellertje er bij , en aan de gang.

De uiteindelijke aantallen op het Normerven volgen nu.

Bergeend 570 , Scholekster 5302 ,Tureluur 476 , Bonte  Strandloper 5490 , Drieteenstrandloper  1660 , Kleine Strandlopers  1 , Rosse Grutto 5950 , Wulp 88 , Kanoet  363 , Kleine Mantelmeeuw 1 , Kneu 14 , Blauwborst 2 , Aalscholver 15 , Fazant 1 , Lepelaar 6 , Rietgors 4 , Wilde eend 9 , Stormmeeuw 19 , Zilvermeeuw 9 , Visdief 4 , Rotgans 38.

Na het Normerven nu door naar Vatrop.

Op deze route werden de volgende soorten geteld .

Bergeend 51 , Scholekster 17 , Wilde eend 4 , Tureluur 7 , Zilvermeeuw 47 , Kluut 2 .

Bij Vatrop aangekomen werd de kleiput geteld .

Daar broeden Kluten op het schelpen eilandje .

Helaas is het er erg onrustig rond dit gebied vanwege enkele mensen die hun honden daar door de vegetatie laten rennen . Eveneens een paar mensen welke met een hond door het niet toegankelijke gebied lopen. Een kwestie van respect.

De aantallen vogels bij Vatrop.

Kluut 127 , Bergeend 4 , Tureluur 17.

 

De Schor bij Den Oever.

Ook hier stonden de nodige aantallen vogels en kwam het water dichtbij .

De aantallen op de schor waren.

Bergeend 70 , Lepelaar 6 , Scholekster 140 , Rosse Grutto 4200 , Wulp 4 , Steenloper 2 , Drieteenstrandloper 1800 , Bonte strandloper 3300 , Kanoet 170 , Bontbekplevier 320 , Tureluur 610 , Kluut  23 , Zilverplevier 140 , Huiszwaluw 5 , Grasmus 1 , Heggenmus 1 , Huismus 12 , Kneu 12 .

Ook nog een Haas.

De Bak.

Witte Kwikstaart 1 , Bontbekplevier 120 , Bonte strandloper 110 , Drieteenstrandloper  350.

Losse Dam en de Waddenhaven .

 

Eider 2 , Lepelaar 97 , Zilvermeeuw 60 , Grote mantelmeeuw 2 , Kleine Mantelmeeuw 12 , Bergeend 4 , Scholekster 4 , Visdief 1 , Kuifeend 3 , Wilde eend 6 , Kokmeeuw 4 .

Tot zover de tellingen van 23 mei 2015.

Het waren uitzonderlijke hoge aantallen Drieteenstrandlopers voor ons werkgebied.

Vooral dit voorjaar zijn er nog nooit zoveel gezien .

In ieder geval is bekent dat de Waddenzee aan het verzanden is , en mede hierdoor ook de aantallen Drieteenstrandlopers toe nemen . Het zijn vogels van het strand.

Het zelfde geld voor de Zilverplevier die ook meer van zandige omstandigheden gebruik maakt.

Over deze problematiek zou eens wat meer verteld kunnen worden.

Over het waarom van het toenemen van zand afzetting bij Den Oever.

Maar dan zijn er eerst meer gegevens nodig.

 

Bob Woets wordt bedankt voor zijn aandeel bij deze telling.

 

Otto de Vries 

27 mei 2015.

6 jaren geleden door: Laurens