Paddenstoelen van schrale weiden, bermen en dijken ook in bossen

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging op woensdag 4 november 2015

Nu de maand november is begonnen wordt de aandacht bij veel paddenstoelenliefhebbers verlegd naar het open landschap om te zoeken naar bijzondere graslandpaddenstoelen. Een bekend en zeldzaam biotoop is de wasplatenweide (Hygrocybe-weide) met kenmerkende schraalgraslandpaddenstoelen. Toch komen er in ons land ook kleine plekjes voor in loofbossen waar concentraties van kenmerkende soorten van schrale, kortgrazige droge graslanden voorkomen. Een merkwaardig en onverklaarbaar fenomeen. De successie van schrale graslanden tot struweel wordt namelijk gezien als een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van veel zeldzame kenmerkende paddenstoelen van schrale graslanden.

Robbenoordbos
Hoe het komt dat er ook bossen zijn met schraalgraslandpaddenstoelen valt moeilijk te verklaren. Zaterdag werden er tijdens een excursie naar het Robbenoordbos in de Wieringermeer enige opvallende paddenstoeltjes aangetroffen. Op slechts een klein oppervlak in het bos met veel Zomereiken (Quercus) en Berken (Betula) werden enigeVerblekende wasplaten (Hygrocybe vitellina, Rode lijst, Gevoelig) aangetroffen. De Verblekende wasplaat is een zeldzaam kleinood dat vooral in het Waddendistrict wordt gevonden. Hij wordt beschouwd als een wasplaat die het vooral moet hebben van kortgrazige, mosrijke plekken in de duinen en schrale graslandjes. De natuurlijke successie tot struweel is een reëel gevaar voor de Verblekende wasplaat. Het is daarom des te opmerkelijk een dergelijke soort in een bos tegen te komen.

 

De zeldzame Verblekende wasplaat werd ook gevonden in het Robbenoordbos (foto: Martijn Oud)
De zeldzame Verblekende wasplaat werd ook gevonden in het Robbenoordbos (foto: Martijn Oud)

 

Na verder zoeken werden er nog meer van dergelijke soorten gevonden. Allemaal soorten die je eerder zou verwachten in wasplatenweiden. Er stonden bijvoorbeeld zeldzame Bleke sikkelkoraalzwammen (Clavulinopsis subtilis, Rode Lijst, Gevoelig). Ook zagen de excursieleden nogal wat Gele knotszwammen (Clavulinopsis helvola, Rode Lijst, Gevoelig), Toch staan deze vondsten niet op zichzelf en komt het veel meer voor dan menigeen denkt. Het gaat opvallend genoeg telkens om vindplaatsen met een zeer bescheiden omvang van meestalal slechts enkele vierkante meters.

Knotszwamsoort
6 jaren geleden door: Bob