Handjes uit de mouwen deel 2: Oeverzwaluwwand weer onkruid vrij

Afgelopen donderdag, 12 november stonden 4 leden van Natuurvereniging Wierhaven met snoeischaren en ander materiaal klaar om de Oeverzwaluwwand winterklaar te maken.

Nadat in het voorjaar van 2015 de Oeverzwaluwwand door Hoogheemraad Hollands Noorder Kwartier (HHNK) werd opgeleverd verbleven er diverse malen Oeverzwaluwen in. Tot een broedpoging is het zover we weten niet gekomen, maar dat er wederzijdse interesse is lijkt bijna een garantie voor succes in de komende jaren. Zoals onderling afgesproken tussen HHNK en Natuurvereniging Wierhaven zal het jaarlijkse kleinschalige onderhoud door ons worden uitgevoerd. Dit houdt in dat we zorgen dat de gaten worden dichtgestopt en dat het overbodige onkruid wordt verwijderd.

Zodoende was afgelopen donderdag de 1e keer dat enkele van onze leden de handen uit de mouwen staken en de wand weer een ander aanzicht hebben gegeven. De nestholtes waar in gegraven is of die wegens andere omstandigheden niet meer helemaal gevuld waren met zand zijn bekeken en zullen binnenkort ook worden voorzien van nieuw zand. Omdat het het eerste jaar is en we nog relatief weinig ervaring hebben met een dergelijke wand worden eerst nog de nodige mensen gevraagd hoe dit zo aan te pakken dat de kans op succes zo groot mogelijk is.

Onderstaand 2 foto's van Laurens van der Vaart met de wand voor en de wand na het onderhoud.

Laurens, Joop, Theo en Johan: Bedankt weer voor jullie inzet! Laat de Oeverzwaluwen maar komen!

PB120132

PB120134
6 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven