Overzicht van pleisterende of overtrekkende Kleine Jagers in de Wieringermeer.

Naar aanleiding van een waarneming aan de Zuiderdijkweg in de Wieringermeer in Mei 2016 door Fred Visscher. Is er zowel in het kaartenbak archief als digitaal gekeken naar het voorkomen van deze soort in de polder.

Bij de vogelaars welke al wat langer mee draaien zal het ongetwijfeld nog bekend zijn dat er in eerdere jaren Kleine Jagers zaten in de polder op de akkers.

En eigenlijk is dit fenomeen verdwenen en komen er incidenteel nog waarnemingen voor van pleisterende vogels op de Wieringermeer akkers.

Op de Waddenzee ligt dit duidelijk anders , maar daar is in dit overzicht niet gericht naar gekeken.

Je kunt zien dat de vele fietstochten vanuit Medemblik ( R.E Brouwer e.a. ) naar het noorden ook waarnemingen van deze soort weergeven.

Maar ook zie je in het Excel bestandje  dat het aantal waarnemingen afnemen inde loop der jaren.

De rust en ruigroepen van Meeuwen en Sterns op de Wieringermeer akkers trokken ook Kleine jagers aan in het verleden . Deze konden dan weer parasiteren op het voedsel waarmee Meeuwen en Sterns vlogen .

Deze ruigroepen zijn er nog wel maar ook zijn minder intens geworden. Dit heeft weer te maken met de gewassen die geteeld worden , en waar wel of niet op kan worden gerust door Meeuwen en Sterns.

Meestal waren dit stoppel landerijen en of grasvelden.

Echt harde cijfers zijn er niet , maar het beeld is wel zo.

 Zie de bijgaande  Exel tabel .

 Otto De Vries

Mei 2016.

Waarnemingen Kleine Jager in de Wieringermeer uit het kaartenbak archief     aantal
       
Wagenpad / IJsselmeer .jagend achter kokmeeuwen  8.11.78 R.E Brouwer 1
Lely Gemaal - Ijsselmeer kust. Zes dagen tp en met slaaptrek meevliegend 20 /26.9.79 R.E Brouwer en H . P Rustenburg 1
van Meeuwen en Sterns . Op de Telpost Lely     1
       
Schervenweg - Ijsselmeer kust jagend achter Kokmeeuwen aan. 16.10.79 R.E Brouwer 1
Wagenpad / Ijsselmeer . Jagend achter Sterns aan.  27.8.80 R.E Brouwer 1
Noorderdijkweg - Zeughoek - IJsselmeer . Rustend op bouwland 11.9.80 R.E Brouwer en O.L de Vries 4
Noorderdijkweg - Zeughoek - IJsselmeer . Rustend op bouwland / jagend 14.9.80 R.E Brouwer en O.L de Vries e.a 6
Noorderdijkweg - Zeughoek - IJsselmeer . Rustend op bouwland / jagend 21.9.80 R.E Brouwer en O.L de Vries e.a 4
Noorderdijkweg / Zeughoek / Oosterterpweg  /IJsselmeeer 5.10.80 R.E  Brouwer 1
Noorderdijkweg  /Zeughoek  op bouwland zittend 12.10.80 G. Bergmans 1
Wagenpad / Ijsselmeer . Overvliegend 26.10.80 H.P.M Schobben 1
Oostermiddenmeerweg  / Ijsselmeer . Rustend op Bouwland 3.11.81 R.E Brouwer 1
Wagenpad / Ijsselmeerkust foeragerend. 1 ad: en 1 - 1 Kj 10.11.81 R.E Brouwer 2
Lely Gemaal - Ijsselmeer. Overvliegend No naar Zw. 1 Ad: en 2 Juv: Telpost 13.9.83 R.E Brouwer 3
Lely Gemaal - Ijsselmeer. Overvliegend Noord. 1 ad: 21.9.83 R.E Brouwer 1
Wagenpad /  IJsselmeer . Overvliegens O naar W . 1 ad : en 1 Juv. 23.9.83 R.E Brouwer 2
Noorderdijkweg / Oude Zeugrustend op Weiland 26.10.84 R.E Brouwer 1
Oostermiddenmeerweg  / Ijsselmeer . Overvliegensd O naar W 10.11.84 B.Winters en J .Neuvel 1
Lely Gemaal - Ijsselmeerkust -Telpost . Overvliegend van Zw naar O . 2 ad: 1.5.85 R.E Brouwer 2
Zuiderdijkweg  - Oosterterpweg  2 juv : naar Zw 7.9.85 B.Winters en J .Neuvel 2
Noorderdijkweg - Sluitgatweg . Opvliegend van Weiland naar Ijsselmeer 21.9.85 O.l de Vries 1
Zuiderdijkweg  - langsvliegend naar Z.o 27.9.85 R.E Brouwer en T.J Brouwer 1
Dijkwielen . Overvliegend vanaf Ijsselmeer  naar Zw 2.11.85 B.Winters  e.a 4
Bij Dijkgatsbos  op akker . Ad: dicht benade baar. Wind Zw 9B 19.1.86 H.van Gasteren en H.van Lieshout 1
Oude Zeug / Ijsselmeer . Jagend 14.9.86 H.van Gasteren en P.van Franeker 1
Zuiderdijkweg . Tp op bouwland 8.3.88 R.E Brouwer 1
Telpost Lely  - Zuiderdijkweg. Overvliegend west . Avond . Eerste Kj. 28.8.91 G.Hazenhoek 1
Oude Zeug / Ijsselmeer haven. Tp 26.10.91 P. van Franeker 1
Zuiderdijkweg . Tp op bouwland 8.9.06 Natuurvereniging Wierhaven . Bob Woets 1
Oosterterpweg , eerst tp , later wegens werkzaamheden opvliegend Noord 8.10.08 Michel Veld 1
Waterpark - Oude zeug - IJsselmeer . Adult .Overvliegend - Noord 8.10.08 Fred Visscher 1
Noorderdijkweg - Dijkgatsweide . Ter paatse  26.6.15 Johan van der Vegt. 1
Zuiderdijkweg - Wieringermeer . 1 Adult . Ter plaatse  13.5.16 Fred Visscher 1
kleine jager zuiderdijkweg FV
6 jaren geleden door: Laurens