wadvogels bij de Quarantaine

Wadvogeltelling 17 september 2016.

Deze telling was best wel een bijzondere vanwege de aantallen vogels.

De windrichting uit noord - oost zorgde er mede voor dat door het hoogwater tij , de waterstand de dijkvoet bereikte op bepaalde plaatsen.

Nu komt het wel vaker voor dat het water hoog komt te staan vanwege de windrichting.

Maar wat er echt niet veel te zien is , zijn steltlopers die in groepen op de weg naast het water staan bij Quarantaine.

Er stonden gemengde groepjes met Bonte Strandlopers , Drieteenstrandlopers , Bontbekplevieren , Kleine  Strandlopers , Steenlopers en Krombekstrandlopers .

Deze bleven gewoon staan  voorde auto of vlogen op  en stonden later weer achter ons.

Het was een geweldig spektakel om te zien en horen .

Na een flinke tijd gekeken te hebben naar deze vogels moest er toch weer verder geteld worden.

Het eerste tel tracé loopt van het Peilschaalhuis op Quarantaine tot aan het Normerven  .

De aantallen van dit tracé  geven o.a. ook de in de eerder genoemde groepjes weer.

Opvallende aantallen waren: Rotgans 10 , Bergeend 871 , Pijlstaart 3436 , Bontbekplevier 84 , zilverplevier 8 , Kleine Strandloper 4 , Bonte strandloper 1343 , Kemphaan 1 , Steenloper 93 , Baardman 6 , Kanoet 82 en nog eens 55 Drieteenstrandlopers .

Quarantaine steltlopers sep 2016
6 jaren geleden door: Laurens