Rijke vlindermaand

De maand april was zeker geen warme maand. Toch werden er veel vlinders gezien in vergelijking met aprilmaanden uit eerdere jaren. Het aantal zonuren was wel meer dan gemiddeld en misschien was dat wel de oorzaak van de aprilrecords van een drietal dagvlinders. Het oranjetipje kwam tot een score van 160 geziene exemplaren; het oude record stond op 143 uit 2011. De gehakkelde aurelia was een stuk bescheidener met 20 vlinders. Toch was ook dit aantal een aprilrecord. In 2014 werden er 19 gezien. Tot slot de dagpauwoog. 173 vlinders fladderden rond of zaten heerlijk te zonnen. Een verbetering van het aantalsrecord van 170 uit 2007.

Foto gehakkelde aurelia Laurens van der Vaart

gehakkelde wierholt 10 april
6 jaren geleden door: Laurens