Engelse Kokmeeuw

Gister lazen we al dat de ganzen on the move zijn. Het is augustus en dan zijn er al vele soorten on the move. Naast waarnemingen van trekkende vogels, of soorten die hier niet broeden maar nu wel vertoeven wordt dat nog duidelijker door het aflezen van ringen. Waarnemer Otto de Vries meldde ons een leuke aflezing welke hij op 3 augustus j.l. deed. Nadat hij zijn waarneming van de geringde Kokmeeuw had gemeld bij de desbetreffende onderzoekers blijkt het te gaan om een in de winter in Londen geringde Kokmeeuw. Blijkbaar een vogel die, net als vele van zijn soortgenoten, in Engeland overwinterd. Waar deze vogel broedt is nu niet bekend, maar dikke kans dat dit op vogeleiland de Kreupel in het IJsselmeer is. Wie weet dat de vogel daar volgend voorjaar wordt opgemerkt!

20140811 Kokmeeuw
6 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven