Resultaten Plantenexcursie 2 januari

Natuurvereniging Wierhaven heeft dit jaar voor de tweede keer mee gedaan aan de eindejaars plantenjacht van FLORON. Dit is een onderzoek waarbij bloeiende wilde plantensoorten worden geteld door vrijwilligers in het hele land. Door dit elk jaar te doen kan het effect van klimaatverandering op de bloeitijd van wilde planten worden ingeschat. Dit jaar hebben we weer twee tellingen uitgevoerd langs het zelfde traject als vorig jaar. In totaal zijn er 28 bloeiende plantensoorten gevonden, met 18 soorten bij de eerste telling en 23 bij de tweede telling. Dit betekend dat er 4 soorten meer zijn gevonden dan vorig jaar, terwijl de 24 van vorig jaar al vrij hoog was. Er zitten vrij veel verschillen tussen de soorten die zijn gevonden, zo is er dit jaar geen bloeiende rode klaver, akkervergeet-mij-nietje, duizendblad, grote ereprijs en herik gevonden. Daarentegen werden er dit jaar wel boterbloemen, grote vossenstaart, duinkruiskruid, witte dovenetel en hoenderbeet gevonden en vorig jaar niet. Wat opvalt is dat er vorig jaar helemaal geen voorjaarsbloeiers aanwezig waren terwijl er dit jaar zowel fluitenkruid als speenkruid bloeiend is aangetroffen. Nog een opvallende waarneming was de goudsbloem die langs het schelpenpad stond, maar deze is waarschijnlijk vanuit een tuin overgewaaid.

SOORTENLIJSTEN

Eerste telling

 • Klein kruiskruid
 • Paarse dovenetel
 • Madeliefje
 • Tuinjudaspenning
 • Vogelmuur
 • Paardenbloem
 • Tuinwolfsmelk
 • Witte dovennetel
 • Staatgras
 • Gewone melkdistel
 • Gekroesde melkdistel
 • Kleine veldkers
 • Herderstasje
 • Gewone raket
 • Fluitenkruid
 • Gewone berenklauw
 • Grote vossenstaart
 • Speenkruid

Tweede telling

 • Fluitenkruid
 • Paardenbloem
 • Straatgras
 • Gewone berenklauw
 • Scherpe boterbloem
 • Kruipende Boterbloem
 • Klein streepzaad
 • Vogelmuur
 • Paarse dovenetel
 • Gewone hoornbloem
 • Gekroesde melkdistel
 • Kleine brandnetel
 • Klein kruiskruid
 • Tuinwolfsmelk
 • Herderstasje
 • Witte dovenetel
 • Gewone melkdistel
 • Tuingoudsbloem
 • Hoenderbeet
 • Duinkruiskruid
 • Reukloze kamille
 • Madeliefje
 • Kropaar

20200102 14402020200102 14364520200102 13530120200102 13523820200102 13404820200102 13103920200102 130938

 

Foto's: Wim Tijsen

20200102 132001
4 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven