Nieuwe verslagen toegevoegd aan de website

Op onze website hebben wij onder het kopje verslagen twee nieuwe verslagen toegevoegd.
Het betreffen verslagen van Jan van der Winden Ecology over de telling van zwarte stern slaapplaatsen in de jaren 2020 en 2021.
Een deel van de tellingen is uitgevoerd door één van onze leden nabij Vatrop op Wieringen.
In de verslagen zijn de resultaten van de tellingen terug te lezen.

ZwarteSternRapport2021
3 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven