Flora update Dijkgatsweide

Afgelopen weekend ontvingen we van Otto de Vries de wat informatie over waargenomen planten in de Dijkgatsweide. Tijdens één van de veldbezoeken werden namelijk Goudzurging en Moeraskers waarnemingen. Geen bijzondere planten, maar wel leuk om de achtergrond er van te weten:

Goudzuring
Deze plantensoort staat nu volop in bloei in de Dijkgatsweide. Dit natuurgebied tussen het Robbenoordbos en Dijkgatbos is sinds 2007/2008 ingericht als natuurgebied. In de jaren daarvoor was een deel van het gebied landbouwgebied.

Deze soort is een pionier op schrale en natte grond, welke rijk is aan in dit geval ammoniakresten. Na het droogvallen van de IJsselmeerpolders, zoals de Wieringermeer, was dit ook al een pionierplant samen met Moerasandijvie. De situatie rondom het plasdras gebied aan de zuidrand van de Dijkgatsweide past dan ook heel goed in de beschreven omstandigheden waarin de soort het goed doet.

Goudzuring

Foto: Otto de Vries


Moeraskers
De Moeraskers bloeit als eenjarige in de zomermaanden. De hoogte van deze plant kan sterk variëren, maar aan de zuidrand van de Dijkgatsweide is de hoogte van de planten beperkt, vermoedelijk door de droogte gedurende de zomer. Moeraskers komt voor op alle grondsoorten, maar geeft de voorkeur aan kale plekken met een stikstofrijke bodem. Dit laatste heeft weer verband met het feit dat het gebied voorheen als landbouwgrond werd gebruikt en dus ruim voorzien is van stikstof. Volgens de boeken geeft de plant daarnaast voorkeur aan gebieden die in de winter onder water staan en (gedeeltelijk) droogvallen in de zomer. Ook dit is het geval aan de zuidkant Dijkgatsweide.

Moeraskers

Foto: Otto de Vries

 

20140818 Goudzuring2
6 jaren geleden door: Bob