Rotganzen onder de loep

Wieringen en Rotganzen gaan al heel lang samen, maar als je eens gedetailleerd gaat kijken blijken het eigenlijk 3 verschillende soorten met zo hun eigen kenmerken. De gewone Rotgans is veruit het meest algemeen (>2.500 op Wieringen) en broedt in West-Siberië. De zeldzame Witbuikrotgans (1-20 op Wieringen) broedt op Groenland en de nog zeldzamere Zwarte Rotgans (1-5 op Wieringen) broedt op Alaska en in Oost-Siberië. Hierbij eens een overzichtje om de verschillen nog eens op een rijtje te zetten!

Rotgans

 Rotgans

- Grijsbruine (vaak grijs ogende) rug en buik
- Middelgrote vaak wat rommelige witte nekvlek
- Rommelige witte flankvlek, wisselend in grootte
- Grijsbruine onderzijde, ook achter de poten

Witbuikrotgans

- Grijsbruine (vaak bruin ogend) rug
- Kleine witte nekflenk
- Volledig witte buik en flanken, soms op bovenkant flanken licht getekend
- Onderzijde wit, ook tussen en achter de poten
- Valt meestal op door witte buik

Zwarte Rotgans

- Donkerbruine rug en buik
- Weinig contrast tussen zwarte hals en donkere buik
- Grote witte nekvlek, bijna sluitend aan achterzijde
- Valt meestal op door sterk afstekende witte flank

(Foto: Fred Visscher)

Witbuikrotgans
6 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven