Toenemende inundatie Wieringermeer aantrekkelijk voor vogels

Het is een veel toegepaste methode op de Noord-Hollandse zandgronden tussen Petten en Den Helder: inundatie van bollenvelden. Nadat de bollen zijn geoogst worden bollenvelden met regelmatig omrand door lage dijkjes om vervolgens onder water gezet te worden. Dit alles tegen onder andere de bestrijding van aaltjes. Door deze manier van bestrijding hoeven de boeren minder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen.

Vogels profiteren optimaal van deze tijdelijke waterpartijen die veel insecten aantrekken. Door de relatief lage waterstand kunnen allerlei steltlopers, meeuwen en sterns er gemakkelijk staan en voedsel zoeken. In de regio Den Helder levert het dan ook ieder seizoen wel een aantal zeldzame vogelsoorten op en jaarlijks is het de enige plek in Nederland waar je Lachsterns kunt treffen in de nazomer.

Vooralsnog werd deze methode in de Wieringermeer niet toegepast, maar in 2013 werd tegen Wieringerwerf aan ook een akker onder water gezet. Deze akker werd veelvuldig bezocht door vogelaars, maar vele wandelaars passeerden het gebied en zagen hoe Lepelaars, meeuwen en >200 Grutto's op enkele meters afstand hun voedsel verzamelden.

In 2014 zette dezelfde boer opnieuw een akker onder water. Nu 1 akker oostwaarts, maar besloot een andere boer aan de Robbenoordweg hetzelfde te doen. In dit geval niet met bollenland, maar er werd brocolli-land onder water gezet. 

In 2013 leverde het onder andere een Temmincks Strandloper op. In 2014 werd het lijstje al iets uitgebreider met een Gestreepte Strandloper, Geoorde Fuut en Pontische Meeuw.

Dit jaar lijkt de trend zich verder door te zetten en neemt het aantal landjes verder toe. Naast de landerijen van 2014 zijn inmiddels ook akkers onder water gezet aan de Noorderkwelweg en de Schelpenbolweg. Vooralsnog is het resultaat nog gering met 2 Casara's die momenteel aan de Robbenoordweg vertoeven, maar het steltloperseizoen is pas net aangevangen.

Wie weet dat we de komende jaren meer van dit soort tijdelijk aantrekkelijke gebiedjes in onze regio krijgen. Wanneer de boeren er veel profijt van ondervinden dan zullen er vast meer volgen en zoals je begrijpt zijn wij absoluut voor!

Ook iets leuks gezien op één van de veldjes? Vergeet je waarnemingen dan niet door te geven!

(Foto: Kemphanen boven een geïnundeerd stuk land gemaakt door Otto de Vries)

Bollenveld
6 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven