Uit het archief: Zwarte Specht binnen Wierhavens grenzen

Op 4 mei 2015 werd via www.waarneming.nl door Ruben Drost een Zwarte Specht gemeld vanuit het Dijkgatbos. Van deze soort is nimmer een waarneming met bewijsmateraal (foto of geluidsopname) bij Wierhaven bekend geworden en betreft zodoende een opvallende melding.

Na contact met de waarnemer blijkt dat de soort enkel is gehoord en niet is gezien. Gezien vele gelijkenissen met de roep van de Groene Specht, zeker op enige afstand of met invloed van bijvoorbeeld wind is uiteindelijk besloten de waarneming op onzeker te zetten.

Archivaris Otto de Vries dook in de ouderwetse kaartenbakken en zocht de overige waarnemingen uit het archief eens na. Hieronder een lijstje:

??/02/1982: 1 exemplaar in Hippolytushoef (via BSP-project van SOVON)
06/08/1984: 1 exemplaar overvliegend Amstelmeerdijk richting van Ewijcksluis
27/10/1985: 1 exemplaar overvliegend en roepend in het Sluitgatbos
21/10/1987: 1 exemplaar foeragerend in het Dijkgatbos

Na 1987 zijn er geen meldingen van deze soort meer geweest en zodoende betreft het een zeer opvallende waarneming. Hopelijk wordt deze snel gevolgd door meer waarnemingen...

6 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven