Verslag Ganzen en Zwanen telling november 2015

In de maanden september - april worden in heel Nederland iedere maand ganzen en zwanen geteld. Deze tellingen dragen bij aan het voorkomen van de verschillende soorten in ons land. Ook diverse leden van Natuurvereniging Wierhaven voeren deze tellingen maandelijks uit en het geheel van de Wieringermeer en Wieringen wordt gecoördineerd door Laurens van der Vaart.

Ook van de telling van november maakte Laurens weer een verslag. Jullie lezen het hieronder:

"Verslag derde ganzen- en zwanentelling november 2015

Opnieuw een complete telling in 13 gebieden. De omstandigheden waren erg ongunstig met veel regen en een harde, stormachtige wind. Maar iedereen heeft het getrotseerd.

Op het Amstelmeer, waar de schuimkoppen op stonden, was het vrijwel leeg. Zelfs aan de westzijde, waar de meeste beschutting is. 

Slechts één gebied leverde geen enkele gans of zwaan op; dat was de Dijkgatsweide. En dat was vorige maand ook al zo. Terwijl er eigenlijk normaal gesproken altijd wel wat zit. 

Voor het eerst kleine zwanen. Verdeeld over drie gebieden 35 stuks. 
En er waren ook meer knobbels: 23.

Met een aandeel van 60% over alle getelde ganzen was de grauwe gans weer prominent 
aanwezig. In elf gebieden leverde dat 8116 exemplaren op. Een goede tweede was de toendrarietgans met 4611 stuks. Het leeuwendeel zat in het gebied nabij Oude Zeug. De nijlgans kwam bijna 200 vogels lager uit dan een maand geleden. Er werden er 642geteld.

De overige soorten:
Kolgans 198
Soepgans 23
Grote Canadagans 8
Kleine Canadagans 1
Brandgans 98

Alles totaal 8 soorten met 13697 vogels.

5000 steltlopers minder dan in oktober; de oorzaak zal duidelijk zijn.
4944 kieviten verdeeld over 7 gebieden.
2547 goudplevieren in drie gebieden.
Verder 60 watersnippen, 21 bonte strandlopers en 4 scholeksters.

Met regen en harde wind zit een roofvogel ook liever wat luw en droog. En dat was te merken. Slechts drie soorten werden opgemerkt. 26 buizerds, 10 torenvalken en een mannetje blauwe kiekendief waagden zich in het herfstweer."

(Foto: Toendrarietganzen door Otto de Vries)

20151120
6 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven