Verslag Ganzen- en Zwanentelling september '15

In september stond de eerste ganzen- en zwanentelling voor het seizoen '15 - '16 op het programma. Maandelijks worden op zondagmorgen in het gehele werkgebied dergelijke tellingen uitgevoerd. Laurens van der Vaart coördineert namens Natuurvereniging Wierhaven deze tellingen en maakte de volgende samenvatting:

"Beste allemaal,

Ik heb inmiddels de gegevens van onze eerste telling.
In 12 gebieden is er geteld. Eén gebied is per abuis niet geteld.
In september 2014 werd er in zes gebieden geteld; dus de helft minder.
Maar het frappante is dat er in september 2014 wel meer grauwe ganzen, grote canadaganzen en brandganzen werden geteld.
Het wegvangen en vergassen van ganzen in de Westerlanderkoog, het Amstelmeer en het meertje bij Van Ewijcksluis hebben, denk ik, duidelijk invloed gehad.
Ik vermoed dat er ook in West-Friesland gevangen is. En dat scheelt wellicht met het zuidoosten van ons werkgebied.Wat ik niet weet is of het alleen grauwe ganzen betrof, maar dat zal Wim Tijsen vast weten.

Nu telden we 1044 grauwe ganzen, een jaar eerder 1516
Nu telden we 50 grote canadaganzen, een jaar eerder 120
Nu telden we 19 brandganzen, een jaar eerder 318

Alleen voor de nijlganzen geldt het bovenstaande niet:
Nu 526 vorig jaar 23.

Het aantal knobbelzwanen was bescheiden namelijk 9.

We telden 3843 steltlopers verdeeld over 12 soorten. Daarbij waren geen wulpen.
Het leeuwendeel van de steltlopers waren kieviten.

Tot slot de roofvogels.
Zessoorten met een totaal aantal van 77. Er werd NOG geen smelleken en blauwe kiekendief gezien.
De top drie was: buizerd (42), torenvalk (19) en bruine kiekendief (12)

Al met al een goede start van het nieuwe seizoen.

Iedereen bedankt voor het vlot verwerken van de gegevens.

Laurens van der Vaart"

Foto: Nijlganzen (Ina van Veldhuizen)

20150923 Nijlgans
6 jaren geleden door: Laurens van der Vaart