Verslag wadvogeltelling van 9 april

- Op zaterdag 9 april 2016 voerden Otto de Vries en Laurens van der Vaart de maandelijkse wadvogeltelling uit langs de Wieringerkust. Hieronder lezen jullie een verslagje wat zij van deze dag maakten -

Het was weer een mooie dag net als de telling van februari toen wij ook de telling samen uitvoerde. Net als toen kwam de wind uit het zuidoosten waardoor het water niet op de maximale hoogte kwam met als gevolg dat de vogels verder van de kust af stonden.

Je moet dan dus intensiever kijken welke soorten er staan. Maar gelukkig was dit wel te doen.

Met zon en wolken was er minder lucht trilling deze telling en konden de soorten beter op naam worden gebracht. Maar er moest wel het nodige telwerk worden verricht.

Het aantal Bonte Strandlopers was bij Quarantaine zeer groot. Naar mijn mening nog nooit zo hoog aantal hier gezien. Soorten als Pijlstaart, Kanoet, Zilverplevier met name Wulp en Rosse Grutto daarvan werden ook noemenswaardige aantallen geteld. Met name het aantal Zilverplevier lag hoog voor de tijd van het jaar.

Verder waren de aantallen Kok- en Stormmeeuw weer goed vertegenwoordigd vandaag.

Omstreeks 10.15 uur begon de telling op Quarantaine waar we het binnenland team nog even begroette om vervolgens te beginnen.

Eenmaal de telescoop op het wad gericht bleek dat er een immense groep Bonte Strandlopers stond. Deze vlogen ook regelmatig in wolken boven het wad. Toen de rust wederkeerde kon het aantal worden geteld. Het aantal van 20.890 Bonte Strandlopers was het resultaat.

Het aantal van 1005 Zilverplevieren was ook behoorlijk hoog voor wat we gewend zijn.

De overige aantallen van betekenis waren, Kanoet 1000, Wulp 1054, Kokmeeuw 428 en Rosse Grutto 530. Een goede start. Op naar het Normerven.

Ook op het Normerven was er genoeg te tellen terwijl Blauwborst en Rietgors zongen.

Een behoorlijk aantal van 382 Pijlstaarten waren hier ter plaatse en ook hier veel Zilverplevieren, namelijk 265 vogels. De overige hoge aantallen vogels waren, Rosse grutto 4200. Wulp 2156, Scholekster 5370, Kokmeeuw 815 en 62 Stormmeeuwen. Zwartkopmeeuw was roepend te horen en ooit broedde ze hier nog. De Slechtvalk zat weer op de keien wat meestal wel het geval is.

Na de route naar Stroe en Vatrop waar er nog drie Tapuiten bij kwamen en de nodige overige soorten was De Schor bij Den Over aan de beurt.

Het water bij Den Oever stond niet hoog op De Schor en de soorten stonden best wel redelijk in clusters bij elkaar behalve dan de Meeuwen niet.

Het prachtige roodbruin van de groep van 1100 Rosse Grutto´s was een prachtig gezicht.

De soorten met de hoogste aantallen welke hier werden aangetroffen waren, Scholekster 476, Kluut 175, Wulp 2655, Tureluur 277, Kokmeeuw 326 en Stormmeeuw 293.

Aan de punt van de groep Bonte Strandlopers liepen 53 Drieteenstrandlopers.

Na De Schor waren de Waddenhaven, De Bak en de Losse Dam aan de beurt om geteld te worden.

Op de Losse Dam bevonden zich vooral veel Meeuwen en de Lepelaars welke hier broeden.

De Meeuwen waren, Kokmeeuw 150, Kleine Mantelmeeuw 14, Zilvermeeuw 140 en Stormmeeuw 40.

Het was nu inmiddels 13.45 uur geworden en wij keken terug op een geslaagde telling.

Mede namens Laurens van Vaart.

Otto de Vries

20160416 BonteStrandloper
6 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven