Verslag Zwarte Stern slaaptrek telling van 31 juli

Het was afgelopen vrijdag een prachtige avond aan het wad, Eén die je maar zelden mee maakt. Zo goed als geen wind, geen wolken, helder zicht en echt bladstil.

Wat mooi, het was echt genieten. Je hoorde hoog de Regenwulpen overtrekken en zag ze niet. Groepen Tureluurs vlogen naar west richting Balgzand of het Normerven (?).

Het water kwam op, dus vlogen er vogels van het schor bij Den Oever naar het westen weg. Ook diverse Bontbekplevieren hoorde je hoog naar zuidwest vliegen maar ook deze zag je gewoon niet. Er kwamen tevens diverse Gele Kwikstaarten slapen in de Kleiput van Vatrop, maar waar het om ging  vanavond waren de Zwarte Sterns.

Ons doel was om vast te stellen in welke richting de vogels vlogen en of er vogels naar het Balgzand vlogen, naar het westen dus.

Het was vanavond een simultaan telling in ieder geval samen met het eiland De Kreupel. Al snel bleek dat er redelijk ver uit de kust grote groepen met voornamelijk Visdieven boven de Waddenzee foerageerden met daar tussen ook Zwarte Sterns.

Het bleek dat de Zwarte Sterns niet naar west vlogen maar naar oost, waarschijnlijk het IJsselmeer op. Er is geteld in kwartieren, waarbij de vogels welke naar west en oost vlogen geteld zijn.

De zon ging prachtig onder en ook de maan kwam achter de Oosterlander kerk vandaan.

Zwarte Stern 2

Tijd om even met de mannen op De Kreupel te bellen en hun aantallen te vragen. Er waren enkele honderden vogels boven het IJsselmeer aan het foerageren. Na mijn mededeling dat hier bij Vatrop bijna alles naar het oosten vloog, telden we door tot het licht het niet meer toe liet. Tussen de naar west vliegende vogels werd nog één Dwergstern en een Grote Stern waargenomen.

Het eind resultaat van deze telling leverde het volgende aantal Zwarte Sterns op.

Totaal naar oost vliegend         390
Totaal naar west vliegend        78

Aanvullend:

Uit de waarnemingen gedaan op de Telpost op de bunkers / Afsluitdijk  bij Den Oever dit weekend komt naar voren dat er een veel hoger aantal Zwarte Sterns in de vroege morgen uit west over de telpost naar het IJsselmeer vloog, dan dat er op de telavond bij Vatrop is waargenomen. Dit zou er op kunnen wijzen dat er aantallen in het donker alsnog naar het Balgzand gaan om te slapen.

Een fenomeen welke al eerder is ervaren in het verleden.

Met dank aan Johan v.d. Vegt  voor zijn geweldige foto’s en Bob Woets voor zijn info van de telpost.

 

 

 

 

             

 

1
6 jaren geleden door: Otto de Vries