Vestiging Boomklever komt steeds dichterbij

De Boomklever is een soort die in heel Noord-Holland behoorlijk oprukt. Toch zijn ze ten noorden van de lijn Amsterdam <> Schoorl nog uiterst zeldzaam. De afgelopen jaren neemt het aantal waarnemingen wel toe en nu lijkt er een vogel al sinds eind december aanwezig in het Dijkgatbos. Na meldingen op 31/12 en afgelopen zodag werd hij vandaag voor het eerst vastgelegd door één van onze leden.

Het is pas de 2e gedocumenteerde waarneming binnen de grenzen van ons werkgebied. De eerste gedocumenteerde waarneming is van 3 november 2011 toen een exemplaar werd gefotografeerd in het Robbenoordbos. Diverse waarnemers wisten de vogel destijds ook te zien en te horen.

Naast deze twee gedocumenteerde waarnemingen zijn er diverse meldingen van vogels vanuit de boswachterij. In alle gevallen betreft het losse waarnemingen. Zover bekend is er nooit sprake geweest van een vogel die langere tijd in dezelfde regio verbleef.

Sinds 2015 bevinden zich ook twee Boomklevers in de duinen bij Den Helder. Tevens hebben de afgelopen jaren diverse malen 1-3 vogels in Enkhuizen gezeten. Dat de soort steeds vaker hier opduikt past in de trend van de toename in Noord-Holland. Waar de soort tien jaar geleden nog schaars was in Amsterdam zitten ze nu tot in het Vondelpark.

Met de huidige opmars lijkt het een kwestie van tijd tot de soort zich in onze boswachterij vestigt. Qua biotoop zijn er zeer geschikte stukken bos. We wachten het af!

(Foto: Johan van der Vegt)

Boomklever
6 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven