Vogelcursus 2015 bijna halverwege

Op donderdag 19 maart is de Vogelcursus voor beginners 2015 van start gegaan. Inmiddels zijn we 2 theorie-avonden (19 en 26 maart) en 1 veldexcursie (zaterdagochtend 28 maart) verder en hebben we een heel scala aan soorten voorbij zien komen!

Op de eerste avond kwamen de tuinsoorten als Merel, Kauw, Turkse Tortel en de verschillen tussen Koolmees en Pimpelmees voorbij. En ooit geweten hoe je eenvoudig het verschil tussen de zang van Merel en Zanglijster kunt onderscheiden? Na deze avond konden onze cursisten deze vragen beantwoorden.

De tweede avond stond in het teken van de water- en rietvogels met daarbij diverse soorten eenden, maar ook echte rietpieten  als Rietgors, Kleine Karekiet en Blauwborst. Niet alleen zichtbare kenmerken werden benoemd, maar tevens leuke feitjes en de zang mocht niet ontbreken natuurlijk.

Maar hoe kun je dat alles nou beter toepassen dan een dag het veld in? Daarom stonden vanmorgen om 08:30 de cursisten klaar bij Zorgboerderij Dijkgatshoeve voor een wandeling langs de Dijkgatsweide.

Bij aanvang direct een zingende Groenling, Heggenmus en Huismus terwijl de mestbult tegenover de boerderij goed was voor Witte Kwikstaart en Graspiepers welke in de telescoop mooi bekeken konden worden.

In de Dijkgatsweide zelf werden de broedende Kieviten belaagd door een Buizerd, vrouwtje Bruine Kiekendief en diverse Zwarte Kraaien. Tureluurs stonden te baltsen, een Lepelaar vloog over en op de grote plas waren de verschillende eenden goed zichtbaar: Wintertaling, Krakeend, Slobeend, Wilde Eend en Kuifeend.

Tijdens de wandeling werd een mooie groep Putters gezien en in de telescoop konden een mannetje Roodborsttapuit en diverse Rietgorzen worden waargenomen. 

Zodoende hebben de cursisten een heel scala aan vogelsoorten voorbij zien komen tijdens de eerste excursie en zijn vele soorten niet alleen op een scherm, maar ook in het echt gezien.

Op naar de volgende avonden en excursies!

Hieronder een lijstje met waargenomen soorten op 28 maart 2015:

1. Blauwe Reiger (1)
2. Lepelaar (1 overvliegend)
3. Grauwe Gans (>10)
4. Bergeend (6)
5. Krakeend (2)
6. Wilde Eend (6)
7. Slobeend (8)
8. Wintertaling (>100)
9. Kuifeend (>50)
10. Buizerd (1)

11. Bruine Kiekendief (1 vrouw)
12. Meerkoet (>10)
13. Waterral (1 roepend)
14. Kievit (>10)
15. Tureluur (4)
16. Kemphaan (1)
17. Kokmeeuw (>10)
18. Watersnip (>10)
19. Witte Kwikstaart (2)
20. Graspieper (>10)

21. Roodborsttapuit (1 man)
22. Heggenmus (1 zingend)
23. Roodborst (1)
24. Merel (1 man)
25. Zwarte Kraai (4)
26. Putter (>5)
27. Vink (1 man)
28. Groenling (1 zingend)
29. Kneu (8 overvliegend)
30. Rietgors (>5)

Foto: Rietgors (Peter Boltjes)

20150328 Rietgors
6 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven