Volop steltlopers tijdens kleurrijke excursie

Vanmorgen om 10.00 uur stonden 7 enthousiaste deelnemers aan de steltloperwandeling te wachten bij visrestaurant de Basalt te Den Oever. Met het opkomende water en de noordelijke wind kan het water wel eens hoog komen vandaag en het is om 13.00 uur hoog water.

We besluiten daarom snel richting de westpunt van het Schor van Den Oever te gaan. Het Schor is één van de 3 hoogwatervluchtplaatsen die Wieringen rijk is. Deze locaties, die tijdens de meeste dagen met hoog water niet onderwater lopen bieden de steltlopers de kans om vloed met droge voeten te overleven. Naast het Schor van Den Oever zijn de andere locaties het Normerven ten noorden van Hippolytushoef en Quarantaine ten noorden van Westerland.

Bovenop de dijk valt gelijk de enorme groep met Rosse Grutto's op welke met hun prachtige rode kleur sterk afsteken tegen het donkere wad en water. Met het zonnetje in de rug bekijken we de groep met de telescoop en zien we ook andere soorten als Scholekster en Bergeend. Het zit allemaal nog op enige afstand maar de komende 2 uur zal alles alleen maar dichterbij komen!

Gedurende de wandeling geven de Rosse Grutto's met enige regelmatig een fantastische vliegshow weg. Door het opkomende water verplaatsen ze steeds enkele 10-tallen meters meer richting de dijk en een enkele keer is een vliegtuig de oorzaak van enige onrust. De Slechtvalk geeft vandaag geen thuis en gunt ze een dagje rust.

Terwijl we in oostelijke richting lopen horen we Kleine Karekiet, Rietgors, Grasmus en zien we Heggenmus en Huismus in de begroeiing. Tevens kunnen we zowel Huiszwaluw als Gierzwaluw vaststellen.

We vervolgens onze route de pier op richting het uitkijkpunt op de pier die de Waddenhaven/Bak scheidt van het Schor. Er staat een vrij harde (5bft) noordelijke wind dus het kijkpunt biedt een prettige luwte vanwaar we prachtig zicht hebben op de 100-den Bonte Strandlopers, Drieteenstrandlopers en Bontbekplevieren welke in de Bak vertoeven. Eén van de deelnemers ontdekt tevens nog een Tapuit op de stenen.

Op het Schor inmiddels ook vele 1000-den Bonte en Drieteenstrandlopers en we vinden Tureluur, Wulp, Zilverplevier, Kluut en Lepelaar. Een Aalscholver vliegt over en we bewonderen een prachtige Zeekool (plant) langs de pier.

20150523 110407

Op de terugweg zien we nog een Visdiefje (stern) in de Waddenhaven en we sluiten af met een fantastische groep met alle steltlopers door elkaar op de westpunt van het Schor. Hier wordt Kanoet ook nog bijgeschreven op de lijst welke we direct kunnen vergelijken met de ernaast staande Rosse Grutto's en Bonte Strandlopers.

Het was een prachtige ochtend met vrij zonnig weer. Voor volgend jaar hopen we op een beaufortje minder en hopelijk net zoveel vogels!

Hieronder een lijst met waargenomen vogelsoorten:
1. Aalscholver (overvliegend)
2. Lepelaar
3. Grauwe Gans
4. Bergeend
5. Scholekster
6. Kluut
7. Bontbekplevier
8. Zilverplevier
9. Drieteenstrandloper
10. Kanoet(strandloper)
11. Bonte Strandloper
12. Rosse Grutto
13. Wulp
14. Tureluur
15. Kokmeeuw
16. Visdief
17. Tapuit
18. Gierzwaluw
19. Boerenzwaluw
20. Witte Kwikstaart
21. Graspieper
22. Grasmus (zingend)
23. Kleine Karekiet (zingend)
24. Heggenmus (zingend)
25. Kauw
26. Ekster
27. Huismus
28. Kneu
29. Rietgors (zingend)

20150523 114418 2
6 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven
Den Oever