Wieringse Sakervalk nieuw op de lijst met van Nederlandse vogels

In juli van afgelopen jaar wist Johan van der Vegt een Sakervalk te fotograferen op Wieringen. De vogel werd ook de dag daarna nog waargenomen in de omgeving van Vatrop. De waarneming trok enkele honderden vogelaars naar Wieringen, maar het aantal gelukkigen die de vogel wist waar te nemen bleef beperkt tot enkele tientallen. Deze waarneming betrof de eerste van een Sakervalk in Nederland en inmiddels heeft de commissie die waarnemingen van zeldzame vogels beoordeelt de soort officieel aan de lijst van Nederlandse vogels toegevoegd. Hieronder het bericht van de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA).

De Sakervalk van Hollands Kroon in juli 2019 is aanvaard als eerste geval voor Nederland. Gezien het aantal ontsnapte valkeniersvogels (al dan niet van hybride afkomst), is gekeken of de soort moet worden toegevoegd aan de lijst van soorten waarvoor omgekeerde bewijslast geldt. Het uitsluiten van hybride-invloeden bij grote valken (inclusief Giervalk) is dusdanig lastig dat er goede foto’s noodzakelijk zijn om tot een zekere determinatie te komen. De verwachting is dat als de vogel uit gevangenschap komt, daarbij eventuele merktekenen of beschadigingen aan het licht komen. De omgekeerde bewijslast zal dus vooralsnog niet standaard gelden voor de grote valken.

(Bron: dutchavifauna.nl)

Sakervalk
4 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven