Witte Reus: een schaarse gast op zeeklei gronden

Zaterdag 1 augustus ging Otto de Vries even door het bos om te kijken naar Vlinders, Libellen en Zweefvliegen. Het was er echt mooi weer voor.

Op een stuk begroeid met Berenklauw zaten vele soorten Zweefvliegen en andere insecten. Tot dat zijn oog viel op een grote zwever die voor mij onbekend was. Wat een aparte Zweefvlieg is dat nu vroeg hij zichzelf af. Camera erbij en foto’s maken. Gelukkig bleef Zweefvlieg mooi op een scherm van een Berenklauw rondkruipen.

Het donkere achterlijf en het witte middenstuk en dan weer het donkere bovenstuk gaven een opvallend contrast te zien.

Eenmaal thuis in de Zeefvliegen Veldgids van de NJN gekeken en had in eerste instantie een foute soort ingevoerd op waarneming.nl. Er kwam al snel een correctie binnen vanaf deze site dat het een Witte Reus betrof.

Deze soort staat in de atlas van de Nederlandse Zweefvliegen (2009) ook omschreven als een vrij grote soort binnen het geslacht Volucella. Over de verspreiding staat over Nederland beschreven dat het en algemene soort is, maar er zijn relatief weinig vondsten in de laagveen- en zeeklei gebieden. Tevens komen er ook weinig waarnemingen van de Waddeneilanden. Dit houdt in dat ons gebied als een zeeklei gebied is te beschouwen. Een schaarse soort dus in ons werkgebied.

Foto: Otto de Vries.

005
6 jaren geleden door: Otto de Vries