Zondag aanstaande: Frisse Neus Wandeling

Aan het begin van het kalenderjaar is het altijd wat rustig met excursies. Gedurende het voorjaar neemt het aantal weer gestaag toe. Komende weekend staat weer een echte buiten-excursie op het programma onder de naam 'Frisse Neus Wandeling'. We maken een prachtige wandeling langs het vogelrijke Vooroever bij Medemblik.

----------------------------------

Sinds enkele jaren ligt aan de rand van Medemblik een gebied waarin natuur en recreatie optimaal worden gecombineerd. Recreatiestranden worden afgewisseld met enkele eilanden voor broedvogels. Vooral Kokmeeuwen, Visdieven en Kluten maken er graag gebruik van. Maar wat zit er eigenlijk allemaal in dit gebied?

Langs de IJsselmeerdijk zijn kunstmatig diverse stranden opgespoten. Naast het al eerder ontstane (voornamelijk Wilgen-) bos, kent het gebied een grote variatie aan soorten. In de broedtijd wordt het gebied gebruikt door voornamelijk Kokmeeuwen, Visdieven en Kluten om voor nakomelingen te zorgen. Tijdens de trek is het gebied een belangrijke stop voor vele soorten steltlopers en Zwarte Sterns. In de zomermaanden is het gebied belangrijk voor insecten, zoals vlinders en libellen en ook heeft het gebied een grote aantrekkingskracht op vissen.

In februari heerst er rust in het gebied. Op enkele wandelaars na vinden eenden, aalscholvers en meeuwen hier voldoende rust en ruimte om enkele maanden te verblijven. Daarnaast arriveren in de loop van de maand de eerste 'zuidgangers' weer, zoals Grutto en Lepelaar.

Op zondag 26 februari maken we een wandeling langs dit gebied. We staan stil bij de vogelsoorten die we tegenkomen en vertellen iets over de soorten die er in de komende periode weer arriveren. Uiteraard doen we dit onder leiding van een ervaren gids en maken we gebruik van een telescoop waar iedereen alles goed door kan bekijken.

Kortom, een heerlijke wandeling om een frisse neus te halen en volop te genieten!

Informatie:
Kosten: €2,- (deelname voor leden is gratis)
Locatie: parkeren en verzamelen bij het regattacenter, Vooroever 3 te Medemblik
Aanvang: 08:55 uur
Excursieleider: Bert Winters
Aanmelden: Per e-mail bij educatie AT wierhaven . nl 

Roodborst
6 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven