Extra Ledenvergadering op 18 juni a.s.

Op dinsdag 18 juni 2019 is een extra ledenvergadering voor Natuurvereniging Wierhaven aan de kalender toegevoegd.
Origineel staat deze avond al in ons programma opgenomen als tweede halfuurtjesavond voor 2019, waarvan we het eerste halfuur dit maal gebruiken om onze vernieuwde statuten en huishoudelijk reglement te behandelen. Aansluitend aan de korte vergadering zullen we alsnog de inmiddels bekende halfuurtjesavond faciliteren.

De officiële uitnodiging, inclusief de benodigde stukken, zal uiterlijk 10 juni 2019 via onze website inzichtelijk zijn.

Wij hopen jullie allemaal te treffen op dinsdag 18 juni aanstaande om 20.00 uur bij Zorgboerderij Dijkgatshoeve!

Hartelijke groet,
Het bestuur

4 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven